Financieel GezondKwaliteit van bestuurVragenWestelijke Ontsluiting

Vragen – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rondom de WO

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-085

Datum: 8 Oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: BPA vragen m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen rondom de WO

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden.

  1. Hoe staat het met de juridische plicht van het College om de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid te nemen, om bij zoveel onderbouwd bewijsmateriaal over de verkeersbewegingen hun Westelijke Ontsluiting (WO) verkeersplan voor wat betreft Nut en Noodzaak serieus te gaan herzien ?
  2. Hoe kijkt het College aan, om te beginnen met een nieuwe verkeerstelling, als U de huidige informatie van de Nationale Databank Wegverkeer ( NDW) niet afdoende acht, die in de spits in beide richtingen snelheden meet van 34,8 en 36,1 km/u ?

Vanuit hetzelfde perspectief van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is het wat de BPA betreft, volstrekt onverantwoord om € 65 mio subsidiegeld (belastinggeld van de Amersfoortse burgers) ( plus de vele Posten Onvoorzien ) oneigenlijk te gaan besteden aan dit nodeloze project.

Want het College geeft volgens de BPA geen concrete (halve of foute) antwoorden op de gestelde vragen over arbeidsplaatsen, verkeerstellingen, e.d.

En het lijkt er veel op – volgens de BPA – dat ze zo onterecht, én de subsidie willen zeker stellen, én de aanleg van dit project WO willen forceren, door alvast vrij massaal te gaan kappen zonder noodzaak voor het onderzoek en zonder de juiste gegevens te leveren.

  1. Hoe schat het College de vertraging in, op het eventuele startmoment vanwege de nog lopende procedure met schorsingsverzoek inzake de ontheffingen op de beschermde soorten bij de Provincie ?
  2. Hoe schat het College de vertraging in, op het eventuele startmoment vanwege de nog lopende procedures, die zal worden gevoerd tegen de Kapvergunning en de gemelde bomen vanwege de Wet Natuur en Landschap ( WNL ) ?
  3. En hoe denkt het College het probleem met het retentiebekken voor de spoorwegovergang BW laan op te gaan lossen?
  4. En hoe hoog schat het College de vele extra Kosten daarvan in ?
  5. De belangengroeperingen hebben nu meer dan 7.000 handtekeningen tegen die weg. Groen in Amersfoort ( GiA ) heeft ons verzocht gehoord te worden in een open dialoog / ronde tafel gesprek met de betreffende raadscommissies. Is het College daartoe bereid ?
  6. Bij de recente Motie is de raad beloofd dat niemand er op achteruit mag gaan, maar vlgs T E E B -Stad krijgen meer dan 6.000 mensen hierdoor met extra herrie, fijnstof en ultrafijnstof te maken. Bewezen is, dat geluidschermen wel wat helpen binnen de eerste 100 meter daarachter, maar daar voorbij krijgt men met (heersende) westenwind het volle pond !! Wat is hierop de reactie van dit College ?
  7.  De BPA constateert, met vele Burgers in de stad en met Groen in Amersfoort, dat het nog rustiger op de N221 is sinds de A1 nu ook is verbreed. En als dadelijk het kruispunt Hoevelaken klaar is, kan al het vrachtverkeer worden omgeleid via de Bunschoterstraatweg. Wat is hierop de reactie van het College ?

de BPA fractie,

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen