BriefKwaliteit van bestuur

Brief aan minister van BZK over Facilitering Gemeenteraadsleden

Aan: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties

(Aangetekend)

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Amersfoort, 11 Oktober 2018

Onderwerpen

  • Financiële vergoedingen voor ICT-faciliteiten aan gemeenteraadsleden in de gemeente Amersfoort.
  • Het door de gemeente Amersfoort, ongevraagd en steeds geprint op Papier, beschikbaar stellen van onder meer de Jaarstukken en de jaarlijkse Begroting.

Geachte Minister van BZK,

Als fractievoorzitter van de Burger Partij Amersfoort (BPA) wend ik mij, namens mijn BPA-fractie, tot U met de volgende twee vragen.

ICT-faciliteiten

Het fractievoorzitters overleg in Amersfoort heeft ( politiek ! ) besloten dat de financiële vergoeding aan gemeenteraadsleden, voor wat betreft hun ICT-faciliteiten ( PC, Tablet, Laptop en Mobiele telefoon ) is gemaximeerd tot € 500,00 voor een raadsperiode van 4 jaar !

( Men beschouwd dat als een bezuiniging ! )

Verschillende collega’s motiveren dat met redenen zoals:

  • Ik gebruik de Tablet van ons gezin of huisgenoten
  • Ik gebruik de Laptop van mijn werk
  • Ik kan mijn e-mail prima lezen op mijn Mobiele telefoon

U zult begrijpen dat de BPA-fractie het hier niet mee eens is.

Volgens de Gemeentewet wordt de gemeenteraad, en daarmee ieder individueel gemeenteraadslid, geacht het zittende College van Burgemeester en Wethouders (en dus ook de ondersteunende ambtenaren) te controleren.

Dit gaat de BPA-fractie met voorgenoemde middelen niet lukken !

Zo hebben wij behoefte aan een 13-inch scherm, groter dan die van een mobiele telefoon, om onze e-mail te lezen !

Om het College te controleren willen wij minimaal gebruik kunnen maken van dezelfde ICT-faciliteiten (qua financiën, middelen en ondersteuning) als de wethouders van Amersfoort.

Dat betekent, volgens de BPA, in de praktijk:

  • Ieder jaar, de vergoeding voor de Internet enz. aansluitingen thuis en op Het Stadhuis (HS)
  • Op Declaratiebasis een voldoende grote Tablet, PC en/of Laptop
  • Vergoedingen voor de diverse Applicaties (zoals Office) op al deze apparaten.

Wij schatten deze kosten, voor een periode van 4 jaar, tenminste in op minimaal €2.500,00

Uiteraard op Declaratiebasis.

De huidige vergoedingen, gebaseerd op de politieke besluitvorming van de huidige fractievoorzitters, kan naar mening van de BPA nooit leidend zijn bij de uitvoering.

Vraag 1:

Wat is uw standpunt aangaande de facilitering van gemeenteraadsleden in hun ICT-behoeften voor de uitvoering van hun werkzaamheden?

Graag ontvangen wij schriftelijk uw standpunt, en eventueel een richtlijn, in dezen.

Papieren Stukken

Voor wat betreft de 400 tot 600 pagina’s grote Jaarrekeningen en Begrotingsstukken + Bijlagen !

De Begroting van de gemeente Amersfoort ( ruim 300 pagina’s inhoudelijk + 350 pagina’s Bijlagen ), maar ook de andere grote Jaarstukken ( ruim 500 pagina’s inclusief bijlagen ) zijn voor de BPA niet van een scherm te lezen; laat staan te analyseren. Het volgen van verwijzingen naar Bijlagen en maken van aantekeningen of plakken van geeltjes is voor ons niet goed digitaal mogelijk.

Tot op heden weigert het College ieder individueel Raadslid de Begroting, de Jaarrekening, diens Bijlagen enzovoort jaarlijks op papier ter beschikking te stellen.

Ook hier is het politieke oordeel van de fractievoorzitters leidend; waar de Coalitie uiteraard in de meerderheid is. Het Kader van Bezuinigingen zou gemeenteraadsleden niet mogen belemmeren in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Vraag 2:

Wat is uw standpunt aangaande het op papier verstrekken van raadsstukken zoals de Begroting en Jaarstukken?

Graag ontvangen wij schriftelijk uw standpunt, en eventueel een richtlijn, aangaande deze kwestie.

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijk groet,

ing. J.J.W. (Hans) van Wegen

Fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)