OuderenhuisvestingVeiligheidVragen

Vragen – Problemen Vijver Senioren Appartementen Puntenburg

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2014

Nummer: 2014-051
Datum: 13 mei 2014
Aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Steller vragen: Hans van Wegen

Aan:  B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius

Geachte heer L.M.M. Bolsius,

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de volgende vragen aan het College van B&W stellen.

Onderwerp: Problemen rondom vijver senioren appartementen Puntenburg.

Recent ontving de BPA deze “noodkreet”.

“Gedurende jaren hebben de bewoners van Puntenburg met veel plezier gewoond in genoemd seniorencomplex. Echter sinds de zomer van 2011 wordt ons leventje danig verzuurd. Dit komt voornamelijk door de landelijke verordening om het nachtvissen vrij te geven.

We begrijpen dat de vijver een uitstekende plek is om te vissen waarvoor door de gemeente een uitstekende visplek is gemaakt. Met het vissen op zich hebben we dan ook geen problemen.

Waar we wel heel veel problemen mee hebben is het gebeuren (voornamelijk veroorzaakt door de jeugd van 10 t/m 17 jaar) er om heen, wat behoorlijk overlast bezorgd in alle aangrenzende woningen vooral in de IJsselstraat.

De overlast overdag bestaat uit geschreeuw, het weggooien van plastic tasjes en flessen in het water(op de visplaats zijn nota bene 2 prullenbakken), het urineren tegen muurtjes en in het water is de gewoonste zaak van de wereld. Verder brengen ze het visvoer zwemmend, met plastic bootjes en in rubberen autobanden en zwemvliezen aan naar de overkant van de vijver onder onze balkons.

Sinds eervorig jaar is het plaatsen van tenten in zwang geraakt om niet alleen overdag maar ook gedurende de nacht  te kunnen bivakkeren en dat geeft nu de meeste problemen. Het geluid van het de gesprekken klinken hard over het water en zijn in je slaapkamer woordelijk te volgen. Daarbij zijn aan de hengels verklikkers verbonden die vreselijk hard beginnen te piepen. Ook worden lampen en schijnwerpers gebruikt om in het donker te kunnen zien en deze schijnen natuurlijk ook onze kamers in (al dan niet bedoeld). Als ze te ver met hun lood hebben gegooid en deze op de oever aan onze kant vast zit, komen ze rustig door het gebouw om via onze particulier grond het lood los te halen.

Als je dan vraagt of ze niet iets voorzichtiger kunnen doen met ingooien en dat ze op privé terrein lopen krijg je een grote mond. Waar bemoei je, je toch mee en krijg de kolere is het enige  wat je te horen krijgt. Ze zitten zelfs in onze binnentuin om het lood los te maken maar kunnen er dan niet uit zonder sleutel en bellen dan bij verschillende mensen tot dat er iemand de deur voor ze open maakt.

We hebben ze al diverse malen moeten wegsturen. Tevens lopen ze over de brede ballustrade aan onze kant waardoor een vrouw die er pas woont zich een hoedje schrok want daar verwachtte ze niemand. Dit komt omdat ze over een hekje klimmen en op het stukje privé grond komen wat onder de balkons doorloopt. Ze trekken zich op aan de spijlen van de balkons om over de struiken heen te stappen. Ze worden dan aangesproken door de bewoners die zeggen dat ze daar niet mogen komen. Ze zeggen dan dat hun lood vastzit maar we hebben gezien dat dit niet altijd waar is want ze staan gewoon een voer plekje te maken. Ze trekken zich niets aan van het verzoek van de bewoners en gaan gewoon hun gang. 

Een oplossing zou zijn door De Alliantie het hekje wat er nu is te verhogen zodat ze niet langer onder de strook grond onder de balkons door te lopen. Per slot van rekening betalen we al 2 jaar lang een huurverhoging van 2×4% waar de woningbouwvereniging De Alliantie best wat voor terug mag doen want volgens de richtlijnen van de huurcommissie zijn ze ook verantwoordelijk voor de toezicht en veiligheid bij de bewoning.                                            

Nog maar niet te spreken over de ravage s’morgens. Het hele grasveld is bezaait met papieren, plastic flesjes, etensresten en plastic tasjes. En de gemeente werklieden maar ruimen en dat kost ook geld. Of met een bootje alles uit het water vissen.

De irritatie, vooral ‘s nachts, wordt versterkt doordat in onze  woningen maar één deur van het balkon in de slaapkamer en twee ramen van de  huiskamer open gezet kunnen worden waardoor het geschreeuw van de jeugd overdag maar vooral s’avonds en s’nachts je op den duur steeds meer gaat irriteren. Afgelopen jaar 2012 met die warmte van ca 35 graden en hoger waren we verplicht om de slaapkamerdeur maar dicht te doen omdat je door al dat lawaai anders niet kunt slapen laat staan in slaap kunt komen. Het is toch niet normaal dat je met die hitte moet zwichten voor dat bepaald soort voornamelijk jeugdige vissers en maar de moord moet pruimen in je eigen woning. Het woongenot en de rust in onze 55+woningen is hierdoor danig verziekt.

Kortom het is geen visvijver meer maar een recreatieplas geworden aan de weg waar de kinderen door de ouders voor de hele dag en nacht worden afgezet en zelfs van eten en drinken worden voorzien. Alleen ontbreken er wc’s waardoor zij hun behoefte maar in de omgeving doen. (dus wildplassers in overvloed in ons gezichtsveld).

Wat hebben we hier met een aantal bewoners aan proberen te doen!!!!

Vorig jaar hebben we een gesprek gehad met de PvdA wethouder van het Soesterkwartier de hr Lubbinge. Deze heeft ons hele verhaal aangehoord en hij vond dat dit ook niet kon. Hij ging voor ons uitzoeken wat hij hier aan kon doen en we zouden hiervan op de hoogte gesteld worden.

Het komt er op neer dat aan het nachtvissen niets gedaan kan worden(onze grootse irritatie). Enkel bij geluidsoverlast kunnen we alleen maar de politie bellen. Dit doen we dan maar vrij regelmatig en in de zomervakanties bellen we om de haverklap 0900-8844.(niet gratis).  Zo ook afgelopen  maandagnacht 29-4-2014. Daar stonden de tenten dan weer opgesteld. Drie stuks opgetuigd met stretchbedden en slaapzakken. Na elven en maar hard praten en schreeuwen.

Dus Politie maar weer bellen en na achteraf bleek hebben vijf bewoners de Politie gebeld. Deze zijn om 12:15 uur gekomen en om 12:45 u waren de tenten afgebroken en zijn ze verdwenen. Niet na natuurlijk even luidruchtig onze richting hun ongenoegen te hebben geuit.

We moeten zeggen dat wanneer je de Politie belt deze altijd wel komt en met ze praat of wegstuurt. Maar het is toch van de gekke dat we constant de Politie moet bellen en deze maar moet komen opdraven. Niet leuk voor ons en ook niet voor de Politie, die hebben wel wat beters te doen.

Ook hebben we contact gehad met de wijkagenten van het Soesterkwartier. Deze zijn dus volledig op de hoogte van de problemen. Ze konden zelfs de namen van de vissers en hun ouders en ze zouden overleg plegen wat ze er aan zouden kunnen doen.

Een simpele oplossing zou zijn om ondanks de landelijke toestemming voor nachtvissen/recreatie een gemeentelijke verordening te maken middels een waarschuwingsbord met de tekst “VERBODEN TE VISSEN TUSSEN 23:00 UUR EN 07:00 UUR”.  Dat moet voor een gemeente toch mogelijk zijn want dat kan in andere gemeenten wel b.v. Beuningen. Dan zijn we tenminste van één van de problemen af. De gemeentelijke belastingen zijn dit jaar ook verhoogd dus een beetje moeite voor een verzoek van de bewoners zou best eens gehonoreerd mogen worden.

Nogmaals het gaat ons niet om het totale vissen te verbieden want er zijn ook genoeg normale vissers die netjes hun rommel opruimen en zich normaal gedragen. Deze worden natuurlijk wel verjaagd door de luidruchtigen en deze normale vissers zien we dan niet meer terug. We hebben al onderlinge ruzies genoeg gezien.

Misschien zijn er nog ander oplossingen te vinden. Wij als bewoners kijken met angst en beven uit naar de weekenden en de komende vakantie van zes weken want dan is ellende het allergrootst. Er zijn zelfs al bewoners die zeggen was ik hier maar niet komen wonen. Het was zo rustig voor 2011.

P.S

Er is nog meer overlast rondom Puntenburg door wietrokers en spuiters in het plantsoen .

Wanneer het regent staan deze figuren in het voorportaal van de ingang aan de IJsselstraat en durven de mensen er bijna niet langs. Ze spugen op de grond en klodderen de muren vol en gooien blikjes en plastic wietzakjes in de struiken of op de grond. De woningbouwvereniging De Alliantie heeft de wanden al een keer geschilderd.

Maar verder doet De Alliantie helemaal niets”.

Bovenstaande levert voor de BPA de volgende vragen op:

1.     Is het College van bovenstaande details op de hoogte?

2.     Herkent het College bovenstaande problematiek ?

3.     Is het College bereidt de APV zo te wijzigen dat vissen in vijvers naast of dichtbij een bejaarden / verzorgingshuis / aanleunwoningen / senioren appartementen na 22.00 uur tot 08.00 uur wordt verboden?

4.     Zo ja, wanneer?

5.     Zo nee, waarom niet?

6.     Is het College bereid met De Alliantie, de directeur K. Koolstra in overleg te treden over enkele “simpele beheersmaatregelen” waardoor de senioren appartementen vanaf de vijver niet meer zo gemakkelijk te bereiken zijn?

7.     Zo ja, wanneer?

8.     Is het College bereid om met de wijkagent (en) deze zaak te bespreken om tot een oplossing van het probleem van de senioren te komen?

9.     En zo ja, wanneer?
In afwachting van uw beantwoording,

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)