HondenMoties en Amendementen

Motie – Honden-losloop-gebied bij Heiligenbergerbeek terug

Het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug.

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:

A) het College, in de persoon van wethouder Pim van den Berg van D66, op 3 december 2013 een Petitie met tenminste 393 handtekening van Hondenbezitters rondom de Heiligenbergenbeek, in ontvangst heeft mogen nemen van haar vertegenwoordiger mevrouw M. Mulder uit Amersfoort
B) deze Petitie van 3 december 2013 als volgt luidde:
­ Al tientallen jaren kan er langs de Heiligenbergerbeek met de honden los gewandeld worden. Een prachtige voorziening, die veel mensen heeft doen besluiten een hond aan te schaffen. De honden kunnen er zwemmen, doen hun behoefte vooral onder struiken en de gebruikers zorgen voor een stukje toezicht in het gebied. Zij lopen er niet alleen in het weekend of met mooi weer, zij wandelen dagelijks in het gebied.
­ In de winter staat het IJsbaanterrein onder water, waardoor er in die maanden geen losloop voorziening is. Het is mooi dat er in de plannen voor het Elisabeth terrein rekening is gehouden met een honden losloopveld. Het terreintje aan de westkant van de beek staat echter op losse schroeven, omdat er begrijpelijkerwijs ook in het gebied geparkeerd moet worden.
­ Hondenbezitters willen niet alleen rondjes lopen op een veld of met een balletje gooien, maar ook een stuk wandelen met hun (loslopende) hond.
­ Met het behoud/herinvoering van het losloopgebied langs de beek kan er een wandeling gemaakt worden naar het Lockhorsterbos, de Treek en via Nimmerdor weer terug naar de beek. Aan de oostkant van de beek (Park Randenbroek en het Elisabeth terrein) zal de aanlijnplicht van kracht blijven, de beek zorgt voor een duidelijke scheidslijn. Het losloopgebied sluit goed aan bij de sportstrook aan de westkant van de beek.
­ Uiteraard vinden wij dat ook in het losloopgebied de ontlasting opgeruimd moet worden op velden en paden. Ook aangelijnde honden doen hun behoefte, het gaat meer om een mentaliteitsverandering bij een deel van de hondenbezitters.
­ Het plaatsen van meer afvalbakken met zakjes voor honden-uitwerpselen zou hieraan kunnen bijdragen. Het aanlijnen van honden verandert helaas niets aan de hoeveelheid ontlasting.
­ Wie nu een kijkje in het gebied neemt zal ontdekken dat er echt naar ontlasting gezocht moet worden. Veel poep wordt door de kraaien, kauwtjes en (helaas) labradors opgegeten.
­ Voor speeltuinen moet een verbod voor honden gelden.
­ Veel bewoners van de wijken om park Randenbroek genieten dagelijks van het losloopgebied langs de beek en dat willen de hondenbezitters graag zo houden. Het gebied is een ontmoetingsplek en ondertussen zorgen wij voor sociale controle in het gebied.

Draagt het college op

1. om al het noodzakelijk te doen (in de reeds aangenomen plannen) waardoor op de kortst mogelijke termijn het Honden-losloop-gebied aan de Westkant van de Heiligenbergerbeek opnieuw terug komt.
2. en indien nodig, daarvoor een paar extra afvalbakken met zakjes voor honden-uitwerpselen bij te plaatsen.

Namens de BPA-fractie,

Ruud Schulten en Hans van Wegen. Amersfoort – 5 januari 2014