HondenSociaalVragen

Vragen – Voorzieningen Honden vs. Mensen in Randenbroekenbos

 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

Nummer:  2013

Datum:   11 juni 2013

Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Steller vragen: BPA
Aan:  B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius

Geachte heer L.M.M. Bolsius,

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de volgende vragen aan het College van B&W stellen.

Onderwerp: Wel Honden voorzieningen, maar niet voor Burgers in het Randenbroekenbos.

Inleiding:   

De Burger Partij Amersfoort (BPA) krijgt vele reacties op het – volgens veel Burgers – ten onrechte ontbreken van voorzieningen voor mensen in het Randenbroekenbos

Van de vele reacties vermeldt de BPA er hierbij graag één.

—————————————————————————————

Nog even over het recreëren in het park.

Volgens de gemeente Amersfoort moet het park overdag de ontmoetingsplaats worden voor héél véél Amersfoorters.

Er zijn grasvelden aangelegd en de kinderspeelplaats is uitgebreid maar wat de gemeente over het hoofd heeft gezien, is dat al die mensen (en zeker hun kinderen!) ook moeten toiletteren als ze een halve of soms hele dag hier verblijven

Als je nu overal door het bos loopt, zie je dus tissues liggen, en dan weet je, daar heeft er een (kind of ouder!) zijn behoefte gedaan. Een goede openbare toilet voorziening – ten minste op twee plekken- is dus onontbeerlijk.

Wel staan er volop palen met hondenpoep zakjes, en ook de afvalbakken daarvoor, maar voor mensen is er in het gehele park geen enkele voorziening getroffen, nog voorzien in de huidige plannen!

Ook was al duidelijk dat de huidige ontwerper van dit Park geen dieren vriend is maar de summiere plekjes die nu zijn aangewezen als losloopplaats voor de honden zijn volstrekt onvoldoende de hondenbezitters van de omliggend wijken. Ook die mensen betalen hondenbelasting !

Bovenstaande levert voor de BPA de volgende vragen op:

1.     Is het College van bovenstaande op de hoogte ?

2.     Is het College ook van mening dat het College eigenlijk moreel en praktisch verplicht is, om naast de Hondenvoorzieningen, ook goede openbare toiletvoorzieningen voor Burgers in het Randenbroekenbos aan te leggen ?

3.     Zo nee waarom niet ?

4.     En zo ja, wanneer denk het College dit te hebben gerealiseerd?

5.     Is het College van mening dat de huidige -kleine- honden-uitlaatplekken in het Randenbroekenbos voldoende zijn voor de hondenbezitters?

6.     Zo ja, waarom?

7.     Zo nee, wat gaat het College hier aan doen, en wanneer?

In afwachting van uw beantwoording,

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ruud Schulten
Hans van Wegen