Moties en AmendementenSociaalSociale Zaken

Initiatief Voorstel – Instellen Gemeentelijke Ombudsman

Initiatief Voorstel                                                            

Datum: 5 maart 2015

BPA – Initiatiefvoorstel voor het (opnieuw) instellen van een gemeentelijke ombudsman

De Burger Partij Amersfoort (BPA) is van mening dat:

* Het onderzoek van de Nationale Ombudsman aangeeft dat burgers die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW’ers ) zich niet gehoord voelen door hun werkgevers en dat er bijv. een grote afstand bestaat tussen de gemeente Amersfoort en de sociaal werkbedrijven o.a. bij Amfors.

* De gemeente Amersfoort een vruchtbaar verleden heeft met een gemeentelijke ombudsman in de vorm van mevrouw Marliz Schellekens.

* De decentralisatie van landelijke overheidstaken zoals, WMO, Jeugdzorg, Thuiszorg enz. eveneens vraagt om een gedecentraliseerde Ombudsfunctie.

* Een gemeentelijke ombudsman de laagdrempeligheid, maar ook het mandaat heeft om het verschil te kunnen maken voor de inwoners van Amersfoort.

“De slager keurt immers niet zijn eigen vlees”.

* Een gemeentelijke ombudsfunctie op korte termijn kan dienen om de klachten van WSW’ers te behandelen en op termijn kan worden uitgebreid om klachten uit alle gedecentraliseerde overheidstaken te behandelen.

Verzoekt de gemeenteraad van Amersfoort: om de gemeentelijke ombudsfunctie opnieuw invulling te geven in de vergelijkbare vorm, als waarmee reeds ervaring is opgedaan.

Om zo invulling te geven aan het advies van Nationale Ombudsman en ook om tegemoet te komen aan alle WSW’ers, maar ook andere inwoners van Amersfoort die momenteel geen aanspreekpunt voor hun klachten jegens gemeentelijke constructies ( WMO, Jeugdzorg, Thuiszorg enz. ) vinden.

Omdat in de huidige situatie Amersfoort onder Preventief Toezicht staat van de Provincie Utrecht kan een en ander wel enige tijd kan duren.

Daarom wil de BPA met onmiddellijke ingang een fysiek loket in het gemeentehuis van Amersfoort daarvoor inrichten.

Bij dit fysieke loket kunnen mensen die in de acute problemen komen door huisuitzettingen, verlies van baan en/of werk of andere medische/geestelijke oorzaken, en daar met het wijkteam niet binnen 24 uur uit komen, hun urgente zaak onmiddellijk voorleggen.

De stad Utrecht heeft inmiddels 600 klachten lopen, en de BPA wil in Amersfoort voorkomen dat dit soort zaken in Amersfoort ook tot veel Klachten gaat leiden.

Het is een ieder bekend dat een goed gesprek, van burger tot een deskundig gemeentelijk persoon met daadkracht en bevoegdheden, een verder escalatie en/of klacht kan gaan voorkomen

namens de fractie van de BPA,

Ralph Langendam en Hans van Wegen

(in de oprichtingsactie van de BPA staat sinds 1998 dat Amersfoort

een gemeentelijke Ombudsman nodig heeft c.q. verdiend )