Financieel GezondVragenZwembad

Antwoorden – Zwembad – Onduidelijkheid over eind-oplevering Amarena

Gemeente Amersfoort

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN

Reglement van orde van de raad (artikel 43)

Docs.nr 5798319

Nr. 2018– 047

Vragen van de Burger Partij Amersfoort (BPA) over “de financiële eindsituatie Zwembad Amerena-II”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 5 juni 2018.

ANTWOORD van het college dd. 19 juni 2018

TOELICHTING door fractie BPA

  1. Op 10-10-2017 stelde de BPA haar eerste Zwembad Amerena vragen aan het huidige College / (https://amersfoort.notubiz.nl/modules/4/Schriftelijke%20vragen/413809 – 2017-105)
  1. Op 18-10-2017 de nodige aanvullende BPA vragen ( 2017-109 )
  1. en die zelfde maand nog de volgende serie BPA vragen ( 2017-112 )

Tot op de dag van vandaag geeft het College belangrijke getallen rondom de – al dan niet – verstrekte Bankgarantie en de hoogte van het bedrag per Kalenderdag bij overschrijding van de definitieve oplevertermijn van het Zwembad Amerena ( en haar directe, omliggende infrastructuur ) niet vrij gegeven.

Maar blijft het College vasthouden aan 100% geheimhouding.

De BPA vraagt zich af: waarom ?

VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE Afgestemd portefeuillehouder(s): Buijtelaar INLEIDING DOOR HET COLLEGE (facultatief)

………

Vraag 1:

Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de BPA toelichting hieronder?

Antwoord 1:

Ja.

Vraag 2:

Nu het gebouw van het Zwembad Amerena is opgeleverd, is het College bereidt om nu wel alle financiële getallen waar de BPA vorige jaar om vroeg,

( in haar 2017 vragen met nummers 105, 109 en 112) openbaar te maken ?

Antwoord 2:

Uw Raad is in de gelegenheid gesteld onder geheimhouding kennis te nemen van de door u gevraagde financiële informatie. Het contract met de hoofdaannemer loopt nog tot 12 april 2019. Op deze datum eindigt de onderhoudstermijn. Tot deze datum is het ongewenst gedetailleerde financiële informatie openbaar te maken.

Vraag 3:

Zo ja, wanneer,

Antwoord 3:

Zie antwoord 2.

Vraag 4:

Zo nee, waarom nog steeds niet?

Antwoord 4:

Zie antwoord 2.

Vraag 5:

Rondom het terrein van Amerena is het volgens de BPA nog steeds een behoorlijk infra “rommeltje”. Hoort de oplevering van deze werkzaamheden – volgens het College- nu wel of niet bij de oplevering van het zwembad Amerena ?

Antwoord 5:

De terreininrichting rond Amerena is een separate opdracht en behoort derhalve niet tot de oplevering van het sportcomplex Amerena. De oplevering van de terreininrichting staat gepland op 28 juli 2018.

Vraag 6:

Zo ja, hoe staat het hier dan mee?

Antwoord 6:

Zie antwoord 5.

Vraag 7:

Is er volgens het College ook sprake van de overschrijding van de oplevertermijn van het terrein rondom het zwembad de Amerena ?

Antwoord 7:

Het was de initiële bedoeling de terreininrichting gereed te hebben bij de opening van Amerena. Dat dit niet is gelukt heeft te maken met de strenge vorstperiode en het gebrek aan capaciteit, met name stratenmakers. Beschikbaarheid van geschikt personeel is een algemeen probleem in de bouw en wegenbouw.

Vraag 8:

Zo ja, wie betaalt hiervan de overschrijding van de oplever termijn?

Antwoord 8:

Alle kosten voor het later opleveren zijn voor rekening van de aannemer.

Vraag 9:

Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9:

n.v.t.

Inlichtingen:

Afd. Programma’s & Projecten (PP): Frans Haarsma, tel 033 469 5613

p.2