Financieel GezondSociaalVragen

Vragen – Financiële Situatie Meander MC

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-095

Datum: 29 Oktober 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

 Onderwerp: BPA vragen m.b.t. het Meander Ziekenhuis in Hoogland

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van het BDO accountants onderzoek m.b.t. de financieel “slechte” c.q. “kwetsbare” Ziekenhuizen in Nederland, waarbij (helaas) ook ons Medisch Centrum op staat ? ( zie hieronder de BPA toelichting )
  2. Ziet het College voor zichzelf een rol weggelegd m.b.t. tot deze ziekenhuis problematiek die wellicht ook de gemeente Amersfoort binnenkort kan gaan treffen ?
  3. Zo ja, welke rol ?
  4. Zo nee, waarom niet ?
  5. Heeft het College inmiddels al, informeel of formeel contact gehad met de bestuurders van het Medisch Centrum ?
  6. Zo ja, wanneer ?
  7. Zo nee, waarom niet ?

Toelichting

BDO-Benchmark Ziekenhuizen 2017: kleinere ziekenhuizen maken financiële inhaalslag

17 oktober 2017

  • Financiële gezondheid Nederlandse algemene ziekenhuizen stijgt van 6,8 naar 7,1
  • Bijna één op de vier (23%) scoort onvoldoende

Nederlandse algemene ziekenhuizen scoorden in 2016 gemiddeld een 7,1 voor hun financiële gezondheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 6,8 van een jaar eerder. Dat lijkt een geruststellend beeld, maar uitschieters zijn er ook.

Zo noteren grotere ziekenhuizen naast stijgende omzetten vaak dalende resultaten. Daarentegen zijn het vooral de kleinere ziekenhuizen die zich opvallend sterk herstellen.

Onder de streep scoort bijna één op de vier (23%) ziekenhuizen een onvoldoende, één procentpunt meer dan vorig jaar. Dit is zorgelijk, omdat het regeerakkoord zeer waarschijnlijk zorgt voor meer financiële druk op ziekenhuizen: er wordt 1,9 miljard euro bespaard op de curatieve zorg.

Dat concludeert BDO Accountants & Adviseurs op basis van zijn jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen. Daarin rangschikt BDO de algemene Nederlandse ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2016.

Meander Medisch Centrum leed in 2017 fors verlies, zo blijkt uit het onderzoek van BDO Branchegroep Zorg.

In de ranglijst die BDO maakte van 66 algemene ziekenhuizen in Nederland zakt het Meander van de 37ste naar de 59ste plek.

Het Amersfoortse ziekenhuis krijgt een 3 als rapportcijfer. In 2016 was dat nog een 7.

In de lijst van BDO zijn ziekenhuizen gerangschikt op basis van hun financiële jaarverslagen van 2017.