Kwaliteit van bestuurMoties en Amendementen

Motie – Wet Aanpak Woonoverlast

Aanpassen raadsvoorstel: Wet aanpak woonoverlast

Amersfoort, 20 Oktober 2018

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:

1. Zowel in het Delegatiebesluit van 6 December 2016, als in het huidige voorstel
van het College: Wet aanpak woonoverlast, er geen enkele democratische Controle (ook niet achteraf) door de Gemeenteraad is ingebouwd, c.q. afgesproken.

2. De Gemeenteraad het hoogste Orgaan is in een stad in Nederland, ook in Amersfoort.

Draagt het college op:

• Dit punt, Wet aanpak woonoverlast, van de Agenda af te halen en eerste te Agenderen in De Ronde

Ralph Langendam
en
Hans van Wegen,

Fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)