Financieel GezondMoties en Amendementen

Motie – Gasaansluitingen blijven aanleggen

Motie Gewoon de Gas-aansluiting blijven aanleggen

Amersfoort, 6 november 2018

Raadsvoorstel: Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (5857400)

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Het gasloos aanleggen van nieuwbouw wijken wellicht -op de korte en lagere termijn- financieel niet de meest verstandige oplossing is / zal blijken te zijn.
  2. Een collectief Warmte-Net, bij lagere temperaturen, samen met hoge windsnelheden, tot onevenredige warmte verliezen leidt, die ieder individuele gebruiker uiteindelijk ieder voor zich, zal moeten gaan betalen.
  3. De ontwikkeling van verwarmen met waterstof een grote vlucht neemt, al dan niet in combinatie met bijmengen bij aardgas, waarbij dus een individuele aansluiting per woning een meer effectieve en/of economische oplossing biedt.

Verzoekt het college:

Binnen de nieuwbouwprojecten de aannemers / bouwers gewoon toestemming te blijven verlenen voor een gasaansluiting per woning.

 

Ralph Langendam                    Hans van Wegen

BPA                                              BPA