Moties en AmendementenSociaal

Motie – Meer aandacht voor Sport en Gezondheid

Motie Meer aandacht voor Sport en Gezondheid

Amersfoort, 6 november 2018

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:

  1. Overgewicht is een groeiend probleem.
  2. We daarom meer sporten moeten blijven stimuleren, in het bijzonder bij risicogroepen zoals ouderen, mensen met een ongezonde levensstijl, overgewicht, enz.

verzoekt het college:

  1. Te stimuleren dat mensen uit bovenstaande groepen een beroep kunnen doen op extra financiële bijdragen, met het doel om meer te gaan bewegen, sporten enz.
  2. Hiervoor dekking te zoeken binnen …
Ralph Langendam

Burger Partij Amersfoort (BPA)

Hans van Wegen

Burger Partij Amersfoort (BPA)