HondenMoties en AmendementenSociaalVeiligheid

Motie – Beperk Overlast Hondenpoep

Beperk Overlast Hondenpoep

Amersfoort, 6 november 2018

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat:

  1. Hondenpoep op straat en stoep nog steeds een dagelijkse ergernis is voor de hondenbezitters en niet-hondenbezitters in Amersfoort.
  2. De dispensers van nieuwe plastic poepzakken regelmatig leeg zijn.
  3. Poepbakken regelmatig overvol zijn waardoor de zakjes ook op en naast de bakken worden achtergelaten.
  4. De opruimplicht door sommige hondenbezitters niet wordt uitgevoerd.
  5. De opruimplicht niet of nauwelijks wordt gehandhaafd.

Verzoekt het college:

1.     De regelmaat en frequentie van onderhoud van veel gebruikte poepbakken en zakjesdispensers naar gebruik bij te stellen, zodat het hondenbezitters zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om aan zakjes te komen en de hondenpoep te deponeren.

2.     Te onderzoeken langs welke routes er een tekort is aan deze faciliteiten om eenvoudig aan de opruimplicht te kunnen voldoen en hierop de nodige aanpassingen te plegen.

3.     Indien deze maatregelen onvoldoende vermindering van hondenpoep op straat en stoep opleveren, te zorgen voor strakkere handhaving van de opruimplicht van hondenpoep.

Ralph LangendamBurger Partij Amersfoort (BPA) Hans van WegenBurger Partij Amersfoort (BPA)