Gevaarlijke VerkeersituatiesIn de mediaVeiligheid

In de media – Parkeerregulering Soesterkwartier

Het Soesterkwartier is meer dan een aantal straten met parkeerplaatsen. Deze straten staan met elkaar in verbinding. Wanneer de parkeeroverlast in een straat verdwijnt door invoering van vergunning parkeren zal in naburige straten de overlast toenemen. Daarom pleit de BPA voor een integrale aanpak van parkeerproblemen waarbij serieus naar burgers geluisterd wordt. Te vaak kiest de gemeente Amersfoort voor postzegelplannetjes en is inspraak maar een formaliteit. Ook nu voelen veel burgers weer overvallen door de plannen van de gemeente en willen zij meer inspraak. De BPA nodigt u dan ook van harte uit om uw mening te geven aan de gemeenteraad door op dinsdag 20 november om 20:00 naar de vergadering over dit onderwerp op het stadhuis te komen. U mag ook inspreken bij de vergadering zelf wanneer u zich aanmeldt bij de griffie: 033 469 4379 of griffie@amersfoort.nl De BPA hoopt u volgende week te mogen verwelkomen.