Gevaarlijke VerkeersituatiesSociaalVeiligheidVragen

Vragen – Verkeer, Vervoer, Horeca, Burgers en Taxi’s in Amersfoort

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018 – 101

Datum: 15 November 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Verkeer + Vervoer / de Horeca, de burgers en de Taxi’s in Amersfoort

Het College wordt verzocht ( n.a.v. onderstaande BPA Toelichting ) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de diverse bezwaren van de binnenstad bewoners, de Koninklijke Horeca Nederland, afd: Amersfoort (zie de BPA Toelichting hier onder) m.b.t. de verplaatsing van de huidige Taxi standplaatsen ?
  2. Er kwam tijdens deze bijeenkomt boven water, dat Amersfoort de enige stad in Midden-Nederland is waar iedere Taxi chauffeur overdag, maar vooral in de nacht, en in het weekend, in “de rij” kan en mag aanschuiven. Dit mag niet in Amsterdam, Utrecht, Soest, Almere, Apeldoorn, Zoetermeer, Den Haag of waar dan ook ! Is het College hier van op de hoogte ?
  3. Zo nee, waarom niet ?
  4. Zo ja, waarom reguleert het College tot nu toe niet de Taximarkt in Amersfoort, zoals alle andere steden in Nederland dat wel hebben gedaan ?
  5. Waarom staat volgens het College, Amersfoort tot nu toe een “vrije” ongereguleerde Taximarkt toe in Amersfoort, terwijl elders in Nederland dit netjes is opgelost ?
  6. Is het College bereid, op zeer korte termijn, ook de Taximarkt in Amersfoort goed te gaan reguleren ?
  7. Zo ja, wanneer ?
  8. Zo nee, waarom niet ?

Toelichting

Hedenmiddag, 15 November 2018, was de BPA aanwezig bij een Hoorzitting in Het stadhuis (HS) m.b.t. de beoogde verplaatsing van de Taxi standplaatsen vanuit de binnenstad naar het Stadhuisplein, recht voor Het Stadhuis.

Er waren tenminste 3 Horeca vertegenwoordigers, 3 Taxi ondernemingen en 17 betrokken burgers aanwezig.

Er kwam tijdens deze bijeenkomt onder andere boven water, dat Amersfoort de enige stad in Nederland is waar iedere Taxi chauffeur overdag, maar vooral in de nacht, en in het weekend, in “de rij” kan ( en mag ! ) aanschuiven. Dit mag niet in Amsterdam, Utrecht, Soest, Almere, Apeldoorn, of waar dan ook !

Andere steden in Nederland werken allemaal met lokale vergunningen, waardoor “cowboys” veel minder een kans krijgen tot verstoringen.

Wethouder Kraanen van de VVD leidde deze Hoorzitting overigens correct.