VeiligheidVragen

Vragen – Hulpverleners Tijdens Oud & Nieuw in Amersfoort

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018 –

Datum: 3 December 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: De hulpverleners (Politie, Brandweer, GGD) en Oud en Nieuw in Amersfoort

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College, de Burgemeester, op de hoogte van de, soms zeer vervelende, situaties rondom Oud en Nieuw en de betrokken hulpverleners zoals de vrouwen en de mannen van de Politie, Brandweer, Ambulance van de GGD enz.? Zie de BPA-Toelichting hieronder.
  1. Staan de Burgemeester en het College voor 100% achter de hulpverleners M/V van Politie, Brandweer en Ambulancebroeders die in de stad hun, soms moeilijke, werk rondom Oud en Nieuw moeten doen?
  2. Welke risico’s en risicogebieden hebben het College en de Burgemeester dit jaar voor Amersfoort in beeld?
  3. Welke concrete maatregelen hebben het College en de Burgemeester getroffen q. zijn zij voornemens te treffen om er Preventief voor te zorgen dat de overlast tijdens Oud-en-Nieuw wordt voorkomen?
  4. Welke concrete maatregelen hebben het College en de Burgemeester getroffen q. zijn zij voornemens te treffen om in het geval van rellen adequaat te kunnen ingrijpen; de daders te vervolgen en te bestraffen?
  5. Hebben de hulpverleners V/M van Politie, Brandweer en Ambulance, volgens het College en de Burgemeester, voldoende garanties en bevoegdheden om in alle gevallen hun werkzaamheden veilig uit te voeren en adequaat te kunnen ingrijpen bij ongeregeldheden?
  6. Het College en de Burgemeester hebben in eerdere jaren telkens een preventieve Noodverordening afgewezen. Zijn het College en de Burgemeester weer van plan om de gemeente Amersfoort aan risico’s bloot te stellen zonder de, door de BPA zo gewenste, Preventieve Noodverordening?
  1. Zijn het College en de Burgemeester voornemens om dit jaar daarom wel een Preventieve Noodverordening is te stellen?
  2. Wat is de visie van het College op de wederkerige vuurwerkproblematiek en hoe ziet zij een structurele oplossing voor zich op de middellange tot lange termijn van de komende jaren?

Toelichting

De BPA denkt graag positief en constructief mee over beleid in de gemeente Amersfoort. Om het College van B&W van Amersfoort in beweging te krijgen en om de belangen van onze Burgers, maar ook onze vrouwen en mannen van de hulpverlening, te waarborgen is het soms nodig om lastige vragen te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat hulpverleners van Politie, Brandweer en GGD, tijdens de jaarwisseling veilig hun werk kunnen doen en dat de burgemeester van Amersfoort niet alleen in woorden, maar ook in daden laat merken dat hij hen ondersteund.

Oud en Nieuw in Amersfoort is al enige jaren in wisselende mate een probleem. Vorig

jaar vielen de rellen gelukkig mee, al was dat zeer waarschijnlijk te wijten aan het slechte weer.

Het nieuwe idee om in Amersfoort ook een centraal Vuurwerk te gaan organiseren, zo leert de ervaring elders in Nederland, stopt helaas dit soort “raddraaiers” niet!

Om nieuwe problemen rondom Oud en Nieuw te voorkomen stelt de BPA ook dit jaar hierover weer vragen aan het College van Amersfoort.