Financieel GezondIn de mediaKwaliteit van bestuurPersberichtVideoWestelijke Ontsluiting

Video – De Westelijke Ontsluiting wordt het nieuwe Eemhuis

De meest opmerkelijke feiten bij de Westelijke Ontsluiting (WO)

 1. Volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) laat de gemeente Amersfoort, Het Stadhuis (HS) de gemeenteraad jaren, en jaren geleden in 2013 een raadsbesluit met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting (WO) nemen, volkomen gebaseerd op onjuiste cijfers, onjuiste aannames, en onjuiste groei getallen.    – 67 miljoen –
 2. Daarna behalen zowel D66 en GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen van Maart 2018 een duidelijke verkiezingsoverwinning met (achteraf valse) beloftes, die ze direct daarna in het, met de VVD afgesloten Coalitie Akkoord , direct weer inslikken. Vooral GroenLinks wethouder Astrid Janssen is een ster in “het vergeten” van haar GroenLinks uitgangspunten
 3. De BPA constateert dat D66 en GroenLinks twee wethouders tijdelijk laat “invliegen” uit respectievelijk Culemborg en Den Haag. Beiden krijgen een verhuis-ontheffing en geven zelf nu al aan dat ze straks weer terug gaan naar “hun familie”.
 4. De gemeente Amersfoort geeft Arcadis opdracht om een Begroting te maken voor al de vier plandelen, maar doet dat via ProRail ( de “katvanger” ) Terwijl ProRail alleen maar belang heeft bij één plandeel, namelijk de Spoortunnel onder de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. De BPA vindt ook dit hoogst opmerkelijk.
 5. De BPA meent te mogen weten dat de eerste Raming ( de oorspronkelijke Raming ) van de Gemeente (maar die geen enkele Status heeft volgens de huidige VVD wethouder) destijds ruim boven de 94,5 miljoen uitkwam.
 6. De oorspronkelijke, originele Arcadis Begroting (inmiddels Geheim verklaard) wordt op verzoek van Het Stadhuis (HS) door Arcadis “uitgekleed”. Eerst tot 78 miljoen. en later tot 68 miljoen (oktober 2018 ) => De gemeenteraad, behalve de oppositie o.l.v. de BPA, slikt dit echter voor zoete koek. Inmiddels kwam de BPA nog steeds uit op een dikke 94,5 miljoen.
 7. Daarna doet de Brink groep een Second Opinion ( let wel, een steekproefsgewijze controle zonder detailleringen, constructieve nacalculaties of wat dan ook ) Ook zij komen weer uit op diezelfde 68 miljoen ( december 2018 )
 8. Bij de Presentatie op 11 December van de gemeente Amersfoort blijkt dat de Aannemer, die straks nog moet worden gekozen, na inschrijving, niets meer hoeft te doen behalve bouwen. De gemeente Amersfoort ( Het Stadhuis ) zal zelf van het gehele Project de Bouw-directie gaan voeren. De BPA heeft daar zeer grote twijfels over want die expertise is totaal niet IN ons Stadhuis aanwezig. Dit wordt later door de VVD wethouder ook bevestigd, daar gaan ze op Het Stadhuis een grote, dure ploeg externen voor inhuren. En ook die zaken halen ze uit de oorspronkelijke Raming.
 9. Voor de BPA is het helder: Het Stadhuis heeft alle zaken die OOK bij de aanleg van de Westelijke Ontsluiting horen, zoals Directie voeren, afstemmingen, aankopen, overleggen met derden, allemaal uit het bedrag gehaald waar de gemeenteraad destijds JA op heeft gezegd in 2013. En bovendien heel veel versoberd zonder dat daar iemand buiten Arcadis om, aan heeft gerekend, niet financieel, nog constructief voor wat betreft de vele betonconstructies.
 10. En verder is het voor de BPA op 12 December 2018 helder:

Niemand van de huidige betrokkenen loopt enig Risico:

 • Arcadis niet, want die zijn niet betrokken bij de versobering, en waren ook niet in de Raadszaal aanwezig op 11 December 2018.
 • ProRail niet, want die handelt slechts namens de gemeente Amersfoort.
 • de huidige betrokken wethouders niet, want die zijn straks weer terug in hun eigenlijke woonplaats, of inmiddels met wachtgeld. ( of worden tussentijds elders VVD-Burgemeester ) Bovendien zit in het Salaris / Wachtgeld van Wethouders geen enkele variabel deel bij “slecht functioneren”.
 • de huidige gemeenteraad niet, waarbij 80 % van de leden de inhoudelijke Kennis ontbreekt om hier zelfstandig een inhoudelijk oordeel over te kunnen geven. Immers ze zijn verpleegkundigen, adviseur, huisvrouw, directeur binnen het LO, consultant of audio-specialist.
 • de Brinkgroep, want die gaven slechts een oppervlakkige Second Opinion, zonder gedetailleerder (her-)berekeningen financieel dan wel constructief.
 • het Projectteam / Bouwbureau / en al de gemeentelijke ambtenaren niet, want die zijn / worden straks zeer duur ingehuurd van externe marktpartijen / uitzendbureaus, of behoren binnen de Top-15 van de al jaren, in Het Stadhuis zittende Bemanning.

11. De enige die echt Risico loopt, voor die extra minimaal 30/35 miljoen; die straks onherroepelijk boven water komt ;( zie de huidige situatie bij de Uithoflijn in Utrecht ) is de in Amersfoort wonende Burger, die hier de lokale Onroerendzaakbelasting (OZB) betaald.

Maar eigenlijk is het meest vreemde:

deze Westelijke Ontsluiting is totaal overbodig. Immers de A1 en A28 voldoen meer dan uitstekend en het huidige Verkeersaanbod ter plaatse op de DF-laan is echt minimaal.

Kanniewaarzijn over het Eemhuis

Ambtelijke top in Amersfoort