Moties en AmendementenVeiligheid

Motie Meer BOA’s in Amersfoort

Datum: 18 december 2018

Nummer: 2018-151M

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Amersfoort, door de Politie, iedere dienst op straat, slechts permanent wordt bedient door drie surveillance-voertuigen (met 6 agenten M/V). De andere agenten van de betreffende Dienst bemannen of de Balie, met back-up, of werken kei-hard IN het Politie- Bureau !
  2. De gemeente Amersfoort ter aanvulling hierop daarom 23 Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) heeft aangesteld.
  3. 150.000+ gemeenten, zoals Amersfoort ook is, veel meer BOA’s hebben aangesteld. Bijvoorbeeld 32 in de gemeenten Almaar en Den Bosch. Hierin volgen ook zij een landelijke trend tot de aanstelling van meer ambtelijke handhavers.
  4. De gemeente Amersfoort met slechts 23 BOA’s te weinig capaciteit heeft om adequaat te kunnen handhaven in de hele gemeente. Op veel regels in de openbare ruimte vindt momenteel niet of nauwelijks handhaving plaats.
  5. De werkdruk bij de aangestelde 23 BOA’s veel te hoog is, met alle onwenselijke gevolgen van dien.

verzoekt het college:

  1. Binnen de Kadernota extra geld te reserveren voor het aanstellen van BOA’s, waarmee het huidi-ge aantal BOA’s wordt aangevuld tot in totaal tenminste 32 in de gemeente Amersfoort.

Hans van Wegen (BPA) en Ralph Langendam (BPA)

Zie ook het media artikel over dit onderwerp: BPA wil meer BOA’s tijdens uitgaansnacht Amersfoort