Financieel GezondPersberichtRenovatie Stadhuis

Persbericht – BPA Visie op Stadhuis

Het is nu eindelijk ook andere fracties en het college van Amersfoort duidelijk dat renovatie van het huidige stadhuis financieel een zeer risicovolle operatie zou worden. Zoals de BPA al vreesde is de hoeveelheid asbest in het gebouw veel groter dan verwacht, waardoor de verwachtte kosten meermaals naar boven moesten worden bijgesteld.

Nu het verhuizen naar een leegstaande kantoorlocatie of nieuwbouw eindelijk ook voor onze collega’s een realistische oplossing lijkt memoreren we graag onze eerdere ideeën omtrent deze mogelijkheden. Onzes inziens zijn locaties als het rechtbankgebouw (tegenover het station) en het Trapezium (aan rotonde de Nieuwe Poort) zeer geschikt, omdat zij goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en meer dan voldoende ruimte bieden voor een Amersfoorts stadhuis van de toekomst. Beiden scoren niet onverwacht dan ook hoog in de rangorde die het college heeft aangegeven.

Wat de BPA betreft gaan we een nieuw stadhuis bij voorkeur op het Trapezium realiseren; mede omdat Amersfoort groeit en verder gaat groeien aan de noordzijde van het spoor en daarmee deze spoorzijde qua bereikbaarheid voor de hand ligt. In combinatie met (sociale) woningbouw en een plint van horeca creëren we een nieuwe dynamische verbinding tussen het station en de binnenstad. 

Voor wat betreft de huidige locatie van het stadhuis roepen we ook onze eerdere plannen in herinnering. Graag zien wij te zijner tijd op deze toplocatie een cultuurcentrum gerealiseerd waarin onder meer De Flint haar toekomst kan verwezenlijken. Vervolgens zouden we op de oude locatie van de Flint weer nieuwe sociale woningen kunnen bouwen in de stijl van Armen de Poth.

Alleen de tijd kan ons leren of en hoe veel van deze integrale BPA-visie uiteindelijk verwezenlijkt zal worden. De eerste stap lijkt met deze voorzet van het college in de richting gegeven. Graag hadden wij een dergelijke visie vanuit het college gezien in plaats van de postzegelplannen die tot op heden zijn gelanceerd.