VeiligheidVragen

Vragen – Schietincidenten op Eetgelegenheden op De Kamp


Nummer: 2019-005

Datum: 14 januari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Schietincidenten op Eetgelegenheden op De Kamp


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Zijn het huidige College en onze Burgemeester op de hoogte van onderstaande toelichting?
 2. Zijn het huidige College en onze Burgemeester ervan op de hoogte dat de hoeveelheid geweldsincidenten in Amersfoort steeds maar weer blijft toenemen?
  1. Hoe duidt het College deze zorgelijke toename?
  2. Welke maatregelen zijn het College en de Burgemeester voornemens om het toenemende geweld in te dammen?
 3. Is er naar aanleiding hiervan overleg geweest met de Politie en / of Veiligheidsdiensten?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College voornemens de APV aan te passen naar aanleiding van de recente geweldsincidenten?
  1. Zo ja, op welke onderdelen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Is de Burgemeester voornemens om de gemeenteraad regelmatig en discreet te informeren over geweldsincidenten en dreigingen?
  1. Zo ja, op welke termijn en in welke vorm?
  2. Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Op donderdag 3 januari 2019 werd snackbar het Poortje beschoten. Hierop heeft de burgemeester op 9 januari besloten dat deze snackbar minstens 3 maanden gesloten blijft.

Binnen 24 uur, op donderdag 10 januari, deed zich een tweede schietincident voor, maar ditmaal op eethuis Smulpoort, eveneens gevestigd in De Kamp. Ten tijde van schrijven is het sporenonderzoek nog in volle gang.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkelingen. Net nu het weer een tijd wat rustiger was in de wijk lijkt het geweld nu weer in volle hevigheid op te laaien.

De BPA constateert dat er naar aanleiding van het toenemende geweld in Amersfoort geen voorstellen zijn gedaan tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bovendien vindt de Burgemeester het nog steeds niet nodig vindt om de gemeenteraad in een commissie stiekem of tijdens het fractievoorzittersoverleg regelmatig en discreet te informeren over geweldsincidenten en dreigingen.

Terwijl wij, volgens de Gemeentewet, als gemeenteraad worden geacht het College en de Burgemeester te controleren !

Daarom stuurde de BPA vorige week het volgende verzoek aan het College:


Geachte Burgemeester van Amersfoort,  Beste Lucas Bolsius,

De BPA vraagt U op korte termijn de Fractievoorzitters (evt. onder Geheimhouding zoals bij de Commissie “Stiekem” in de Tweede Kamer )  ( en uiteraard op maandelijkse basis ) ons te informeren over al de “criminele activiteiten” in onze stad.

Motivatie:

 1. De recente, 2-de ( of inmiddels derde ? ) beschietingen op De Kamp (die eerder plaats vonden in De Krommestraat enz. – U kent zelf alle incidenten beter!)
 2. Volgens de Gemeentewet worden wij als gemeenteraad geacht het College en U te controleren !

Graag vernemen wij op korte termijn uw standpunt,

Mede namens Ralph Langendam, met goede groet,

Hans van Wegen,

fractievoorzitter

van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook de antwoorden op deze schriftelijke vragen