In de mediaOverlastVeiligheidVideo

Video – Overlast door Verward Persoon

Door de bezuinigingen in de zorg worden Amersfoorters geconfronteerd met steeds meer mensen die hiervan de dupe zijn. Te denken valt aan GGZ-patiënten, verslaafden of verwarde mensen. Hierdoor zijn hulpdiensten veel tijd kwijt aan de begeleiding van deze mensen bij acute problemen of escalerende situaties. Dit is tijd die zij niet langer aan hun kerntaken kunnen besteden. Bovendien kunnen hulpdiensten alleen de-escalerend handelen, terwijl zorgverleners hierin preventief kunnen handelen. Dit leidt tot minder stress voor de patiënt en minder overlast voor de omgeving. de bezuinigingen op de zorg zijn hierdoor netto veel duurder voor de burger, want voorkomen is beter dan genezen.

Bron: PowNed

Zie ook het artikel in de Volkskrant over dit onderwerp