AD Amersfoortse CourantDe Stad AmersfoortOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Taximarkt Amersfoort verdient TTO-systeem


Nummer: 2019-035

Datum: 5 Maart 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Taximarkt in Amersfoort verdient een TTO-systeem


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA-Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van onderstaande BPA-toelichting?
 2. Waarom is het College nog niet overgegaan tot invoering van een TTO-systeem?
 3. Zijn deze tegenwerpingen anno 2019 nog steeds relevant?
  1. Zo ja, waarom?
  1. Zo nee, is het College voornemens om haar motivatie te heroverwegen?
 4. Is het College bereid om op korte termijn met de lokale Amersfoortse Taxiondernemers om de tafel te gaan zitten om tot een TTO-systeem te komen?
  1. Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn?
  1. Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College met de BPA van mening dat lokale gerenommeerde Taxibedrijven in Amersfoort en het Amersfoortse uitgaanspubliek een betere Kwaliteit verdienen?
  1. Zo ja, waarom wordt hier momenteel in Amersfoort nog niet naar gehandeld?
  1. Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

Volgens de Amersfoortse Courant van 23 Februari 2019 zijn er de laatste 6 maanden tenminste drie vrouwen die zich bij de Politie in Amersfoort hebben gemeld vanwege (vermeende) aanranding door een Taxichauffeur!

Zowel Taxi Boute als Taxi Keistad spreken, in datzelfde krantenbericht, schande van deze gebeurtenissen. De Burger Partij Amersfoort (BPA) is het hier hartroerend mee eens. Dit is de Amersfoortse uitgaanswereld onwaardig.

In tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag, Amsterdam, Hilversum of Utrecht hanteert Amersfoort (helaas) nog niet het systeem van Toegelaten Taxi Organisaties (TTO)

De gemeente Amersfoort heeft het TTO-systeem tot op heden niet willen invoeren, ondanks het herhaaldelijk verzoek van de voorgenoemde echte lokale Amersfoortse taxiondernemingen.

Momenteel rijden er rond 23:00 uur, tot ver na 06:00 uur in de ochtend, iedere Donderdag-, Vrijdag-, Zaterdag- en soms ook Zondagnacht, taxi’s van ver buiten Amersfoort in onze stad rond. Zij komen bijvoorbeeld uit Almere, Zwolle, Dronten, Amsterdam of Utrecht.

Van dergelijke taxi’s is vaak onduidelijk namens welke organisatie zij opereren, omdat zij niet expliciet aan hun Daklicht herkenbaar zijn. Bovendien kennen zij de stad Amersfoort, met al haar buitenwijken, vaak niet goed. De BPA is van mening dat de taxibranche in Amersfoort gebaat zou zijn bij een TTO-systeem ter bevordering van de veiligheid en de kwaliteit van taxivervoer voor de (nachtelijke) taxigebruikers, zoals het uitgaanspubliek. Voorkomen is onzes inziens beter dan genezen.

Zie ook het artikel in het AD en de antwoorden op deze schriftelijke vragen over dit onderwerp.