Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Juridische status College Berichten / Brieven

Nummer: 2019-039

Datum: 21 maart 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Juridische status van College Berichten / Brieven in Amersfoort


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van onderstaande BPA toelichting ?
  2. Wat is volgens het College juridische status van een Collegebericht in Amersfoort ? – Graag uitgebreid en helder motiveren?
  3. Wat is volgens het College juridische status van een Collegebrief in Amersfoort ? – Graag uitgebreid en helder motiveren?
  4. Is het volgens het College nodig dat de gemeenteraad (het hoogste Orgaan volgens de Gemeentewet) de College berichten eerst nog beoordeelt en vaststelt ? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet ?
  5. Is het volgens het College nodig dat de gemeenteraad (het hoogste Orgaan volgens de Gemeentewet) de College brieven eerst nog beoordeelt en vaststelt? Zo ja, waarom ? Zo nee, waarom niet ?

BPA Toelichting:

Regelmatig komen bij Hoorzittingen, bij in- en externe Procedures en nu zelfs bij Rechtszittingen de – in de afgelopen 25 jaar reeds verschenen – College Berichten / Brieven ter sprake.

College Berichten / Brieven waarbij de BPA verwacht dat die:

  1. door de Burgemeester en het College unaniem zijn vastgesteld en
  2. een bindende c.q. juridische status hebben voor Amersfoort, haar Burgers en andere belanghebbenden.