Moties en AmendementenSociaalSociale Zaken

Motie – Minima de dupe van het eigen vermogen

De raad van de gemeente Amersfoort,

overwegende dat:

  1. Om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen de overwaarde bij huisbezit gemaximeerd is tot een bedrag, afhankelijk van de situatie, variëren van 2.125,00 tot 7.137,00 euro.
  2. Op grond van dit lage maximum slechts acht kwijtscheldingsverzoeken zijn afgewezen in 2018.
  3. Door het afwijzen van deze kwijtscheldingsverzoeken de betreffende minima in grote financiële problemen zijn gekomen omdat zij niet het maandelijks inkomen hebben om deze lasten te betalen en de overwaarde alleen te gelde kunnen maken door verkoop van hun huis, terwijl zij geen nieuwe woning kunnen krijgen omdat de bank hen op grond van hun inkomen geen hypotheek geeft en omdat ze door de wachtlijsten niet zo snel een sociale huurwoning kunnen krijgen.
  4. Het rijk de gemeente niet toestaat om de drempel van deze overwaarde te verhogen.
  5. Het wel mogelijk is om de gemeentelijke belastingen via de bijzondere bijstand te compenseren.

verzoekt het college:

  1. Het mogelijk te maken bijzondere bijstand te verstrekken ter hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke belastingen aan inwoners met een minimuminkomen die geen kwijtschelding van deze lasten kunnen krijgen omdat zij een huis in eigendom hebben die de normen voor overwaarde overschrijdt.
  2. Alleen bijzondere bijstand toe te kennen indien deze inwoners na verkoop van hun huis niet in staat zullen zijn om in Amersfoort een ander huis te kopen of snel een sociale huurwoning te verkrijgen. 
  3. Inwoners van Amersfoort wiens kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen op grond van overwaarde in hun huis te wijzen deze mogelijkheid.  

Hans van Wegen  Ralph Langendam  Simone Kennedy-Doornbos   Marijke Jongerman   Harun Keskin
BPA                    BPA                       ChristenUnie                        SP                            PvdA    


Naar aanleiding van de toelichting van de wethouder is het dictum van de motie uiteindelijk aangepast, waardoor de eerste twee verzoeken zijn komen te vervallen. Helaas zien hierdoor de meeste coalitiepartijen de relevantie niet langer in. Gesteund door de ChristenUnie en de gehele oppositie heeft de motie het desondanks toch gehaald.