AD Amersfoortse CourantFinancieel GezondIn de mediaKwaliteit van bestuurRenovatie Stadhuis

In de media – Trapezium als Nieuwe Locatie Stadhuis

Bron: AD Amersfoortse Courant

Het Trapezium komt als beste uit de bus als nieuwe locatie voor het Amersfoortse stadhuis.
Het Trapezium komt als beste uit de bus als nieuwe locatie voor het Amersfoortse stadhuis. © Saskia Berdenis van Berlekom

Grote kans op Trapezium als locatie nieuwe stadhuis Amersfoort

POLLDe kans is groot dat het Amersfoortse stadhuis in 2024 verhuist naar de Trapezium-locatie tegenover het Eemplein, bij rotonde De Nieuwe Poort. Kosten: 75 miljoen.Leo de Vries 20-06-19, 06:30 Laatste update: 07:53 

Het Trapezium komt als beste uit de bus in een variantenstudie die de gemeente Amersfoort heeft laten uitvoeren en waarvan de resultaten gisteren bekend werden. Nieuwbouw van het stadhuis op deze plek kan betrekkelijk snel en is niet duurder dan de andere onderzochte opties. Bovendien zou de verkeersdrukte op de rotonde De Nieuwe Poort meevallen.

De uitkomst is verrassend, omdat het college van burgemeester en wethouders tot nog toe vast leek te houden aan de oude rechtbanklocatie tegenover het station. Dat gebouw is al in bezit van de gemeente en zou plek moeten maken voor nieuwe hoogbouw met daarin de kamers van ambtenaren en bestuurders, de raadszaal en fractiekamers en de balies van publiekszaken.

Krap 

Maar het nieuwste onderzoek laat zien dat er qua vormgeving en inrichting betrekkelijk weinig ‘bewegingsruimte’ is op deze krappe locatie aan het Stationsplein, terwijl de vertragingen bij de bouw op de loer liggen: de bewoners van het direct eraan grenzende Bergkwartier (een beschermd stadsgezicht) verzetten zich tegen een nieuw stadhuis op deze plek. Slepende juridische procedures zijn daardoor niet ondenkbeeldig. Ook de verkeerssituatie op deze plek is nogal complex.

Een derde nieuwbouwvariant, op het meest oostelijke deel van de Wagenwerkplaats, scoort evenmin erg hoog. Het nieuwe stadhuis zou hier tegen de kantoorgebouwen van NS aan het Mondriaanplein gebouwd moeten worden, maar daardoor valt het tegelijk in het niet bij deze kantoorkolossen. De zichtbaarheid en vindbaarheid van het stadhuis zou wel eens problematisch kunnen worden.

Dat kan opgelost worden door de bouw van een nieuwe traverse over het spoor richting  het Stationsplein én door een bijzondere, in het oog springende architectuur. Zo zou het stadhuis zichzelf wel zichtbaar kunnen maken in zijn omgeving, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Bovendien is de grond op deze plek nog vervuild door de voormalige vetgasfabriek in deze omgeving.

Amersfoort liet ook twee varianten doorrekenen die uitgaan van de huidige locatie op het Stadhuisplein. Een daarvan zou een sobere en doelmatige renovatie behelzen en een andere een meer duurzame en energieneutrale oplossing zonder aardgas. Die opties blijken in de praktijk bijna net zo duur als nieuwbouw op een andere plek, vooral door de hogere onderhoudskosten die blijven kleven aan zo’n opgelapt gebouw.

Bovendien is het op de huidige plek nauwelijks mogelijk de ruimtes voor de verschillende gebruikers efficiënter onder te brengen, iets wat bij nieuwbouw optimaal kan gebeuren. Misschien wel het grootste probleem bij renovatie van het huidige stadhuis is de vraag waar alle diensten, mensen en afdelingen moeten worden ondergebracht tijdens de jaren durende verbouwing. Bovendien bleek onlangs dat er veel meer asbest in het stadhuis is verwerkt dan tot nu toe werd aangenomen.

Tweede stadshart 

De Trapeziumlocatie ligt centraal in het gebied rond het Eemplein, dat door het stadsbestuur graag wordt gezien als het tweede stadshart van Amersfoort. De eigenaar van de locatie, de Amersfoortse bouwer en ontwikkelaar Heilijgers, wil de grond al jaren verkopen of bebouwen maar kwam daar nooit toe door de aanhoudende crisis op de kantorenmarkt. Heilijgers kwam jaren geleden al met een eigen plan voor een stadhuis op deze plek.

Mocht de gemeenteraad op 2 juli haar voorkeur uitspreken voor de Trapezium-locatie, dan zou er betrekkelijk snel begonnen kunnen worden met de bouw. Het college wil graag dat er naast een stadhuis bijvoorbeeld ook woningen op deze plek komen; de opbrengsten daarvan kunnen de kosten helpen drukken. Daarnaast zou de verblijfsfunctie in het gebied verbeterd moeten worden, bijvoorbeeld door een plein.

De nieuwbouw gaat volgens de laatste ramingen ongeveer 75 miljoen euro kosten, maar op voorhand wordt niet uitgesloten dat deze kosten de komende jaren nog verder zullen stijgen. Amersfoort hoopt zijn oude gebouwen rond het Stadhuisplein voor ongeveer 9 miljoen euro van de hand te kunnen doen. Zeker als de bestemming daarvoor verruimd wordt kan dit een aantrekkelijke woon- en winkellocatie worden aan de rand van de historische binnenstad. Tevens kan het een brug slaan van het centrum naar het Eemplein.