Moties en AmendementenVeiligheid

Motie – Meer BOA’s in Amersfoort

Amersfoort, 1 Juli 2019


De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Amersfoort een gemeente met meer dan 150.000 inwoners is en momenteel slechts 23 BOA’s in dienst heeft.
  2. Iedere andere vergelijkbare gemeente met meer dan 150.000 inwoners in Nederland, minimaal 35 á 40, en soms zelfs 59 BOA’s (Haarlemmermeer met 154.321 inwoners) in dienst heeft.
  3. Handhaving overdag, in de (weekend) avonden en (weekend) nachten steeds belangrijker wordt, omdat de Politie niet overal tegelijk aanwezig kan zijn.

concludeert dat:

  1. Amersfoort net zoveel behoefte heeft aan 24/7 BOA’s ten behoeve van handhaving- en controle-capaciteit rondom overlast, parkeren, ondersteuning van de politie, optreden in de weekend Horecanachten etc.

verzoekt het college:

  1. Binnen de Kadernota extra geld te reserveren voor het aanstellen van BOA’s, waarmee het huidige aantal wordt aangevuld tot in totaal tenminste 35, maar bij voorkeur 40 BOA’s (Fulltime FTE’s) in de gemeente Amersfoort.

Ralph Langendam        Hans van Wegen
BPA                            BPA