Kwaliteit van bestuurRenovatie StadhuisVragen

Vragen – Nieuw Stadhuis op Trapezium

  1. Het Trapezium is in het bezit van (twee) particuliere partijen. Deze partijen bouwen en ontwikkelen. Is het de bedoeling dat deze partijen ook zorg dragen voor de realisatie van het nieuwe stadhuis of zal er sprake zijn van een open aanbesteding?
  2. Naar verluid hebben de beide eigenaren van het Trapezium het gebied onderling verdeeld en afgebakend. Is dit van invloed op de keus van de exacte locatie van het nieuwe stadhuis?
  3. Wanneer deze partijen of een van deze partijen zorg dragen voor de realisatie, hoe denkt het College dan zonder aanbesteding van het werk te voorkomen dat de prijs te hoog wordt?
  4. Is het het College ermee bekend dat er inmiddels nieuwe visies bestaan over de toekomstige rol van de gemeentelijke organisatie die direct van invloed zijn op zou kunnen zijn op de compactheid van de omvang en de specifieke kwaliteiten van een nieuw stadhuis en dat dit direct van invloed kan zijn op de prijsvorming?
  5. Gezien de recente gemiddelde resultaten op architectonisch gebied van enkele cruciale locaties in Amersfoort rijst de vraag: Hoe denkt het College te gaan borgen dat het nieuwe stadhuis het resultaat is van een hoogstaand ontwerp.
  6. Is het een voorwaarde bij het tot stand komen van het nieuwe stadhuis dat er sprake zal zijn van een ontwerp competitie?
  7. Bestaat er een idee over hoe het College omgaat met het ABP lease-contract dat is afgesloten voor de huidige locatie? En is er een indicatie van de kosten die hiermee gemoeid zijn?
  8. Op welke wijze denk het College invloed te kunnen hebben op de transitie van de huidige locatie van het Stadhuis?

BPA Toelichting:

De voorspelling van de BPA lijkt langzaam realiteit te worden. Het Trapezium wordt als serieuze locatie voor de bouw van het nieuwe Stadhuis beschouwd. Daarmee komt de huidige locatie vrij om een aantrekkelijke woon- en winkellocatie te worden aan de rand van de historische binnenstad. Tevens kan het een brug slaan van het centrum naar het Eemplein.

De andere locaties worden gekenmerkt door diverse nadelen, waardoor haalbaarheid steeds minder waarschijnlijk wordt. Wel denkt de BPA dat het goedkopen zou moeten kunnen dan de momenteel geraamde 75 miljoen euro. Zeker in deze tijd van automatisering en digitalisering is het niet uit te leggen waarom een nieuw stadhuis de Amersfoortse burger gemiddeld 500 euro per persoon zou moeten gaan kosten.

Zie ook de antwoorden over dit onderwerp.