Financieel GezondKwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Buitenlandse Reizen – Deel 1


Nummer: 2019-083

Datum: 8 Juli 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Buitenlandse Reizen door Amersfoortse Ambtenaren en Bestuurders


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Welke buitenlandse reizen vonden er, volgens het College, plaats in 2017 en 2018 door ambtenaren en bestuurders voor de gemeente Amersfoort ?
 2. Wat waren de bestemmingslocaties van deze reizen?
 3. Wat waren de doelen van deze reizen?
 4. Wat hebben deze reizen de gemeente (en daarmee de belastingbetalende burger) gekost?
 5. Is het College van mening dat al deze reizen noodzakelijk waren?
  1. Zo nee, waarom hebben zij dan plaats gevonden?
 6. Is het College van mening dat het reizen naar het buitenland per vliegtuig zo veel mogelijk beperkt zou moeten worden om het milieu en kosten te besparen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College van mening dat de hoeveelheid buitenlandse reizen door Amersfoortse ambtenaren en bestuurders zou moeten worden beperkt?
  1. Zo ja, op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

In de Telegraaf van 3 juli 2019 viel te lezen dat ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam, ondanks de luide roep uit de gemeente om minder te reizen, volop naar het buitenland gaan voor tripjes.

De afgelopen twee jaar stapten bijna dagelijks ambtenaren of bestuurders in het vliegtuig

om elders in de wereld namens de gemeente actief te zijn.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) wil van het College weten of dergelijke excessen zich ook in Amersfoort voordoen.

Om dit te kunnen beoordelen stellen we deze schriftelijke vragen.

De BPA ziet graag dat het College zich inspant om niet alleen duurzaamheid naar de stad te prediken, maar hierbij ook kritisch naar de eigen organisatie kijkt.

Niet in de laatste plaats, omdat wij van mening zijn dat het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie heeft voor de inwoners van Amersfoort.

Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1437318668/ambtenaren-bijna-dagelijks-op-reis

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen, fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook de antwoorden op deze vragen.