Financieel GezondKwaliteit van bestuurVragen

Antwoorden – Buitenlandse Reizen – Deel 2

Nummer: 2019-024

Datum: 11 september 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Stellers: Burger Partij Amersfoort (BPA) en Amersfoort2014

Onderwerp: Buitenlandse Reizen door Amersfoortse Ambtenaren en Bestuurders – deel 2 –


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. In vraag 4 van de vorige schriftelijke vragen van de BPA ( 2019-083 ) vroegen we het College om de kosten van de buitenlandse reizen. Graag ontvangen we nogmaals het overzicht, maar ditmaal met de volledige kosten in euro’s per afzonderlijke reis.
 2. Graag ontvangen we van het College ook een overzicht van de reizen die vanaf 1 januari 2019 tot op heden zijn gemaakt
 3. Uit de eerder, door het College verstrekte antwoorden aan de BPA ( 2019-083) blijkt dat er in de jaren 2017 en 2018 drie collegeleden een buitenlandreis hebben gemaakt. Graag ontvangen we een:
  1. overzicht waarbij de naam van de wethouder wordt vermeld en
  2. de kosten per reis per wethouder.
  3. en graag ontvangen we ook de eindverslagen van de drie betreffende reizen.
 4. De specificatie van de doelgroep ( bestuurlijk of ambtelijk) zouden we graag, door het College verder gepreciseerd zien in de volgende  categorieën:
  • Ambtelijk per afdeling
  • Bestuurlijk per afdeling
  • Collegeleden ( naam)
  • Griffier en medewerkers griffie
 5. Het reeds, door het College, verstrekte overzicht beperkt zich tot dienstreizen, maar wij zien het overzicht graag uitgebreid met niet-dienstreizen. Bijvoorbeeld, reizen op uitnodiging van derden (overheden, bedrijfsleven e.d.)

Toelichting:

In de Telegraaf van 3 juli 2019 viel te lezen dat ambtenaren en bestuurders van de gemeente Amsterdam, ondanks de luide roep uit de gemeente om minder te reizen, volop naar het buitenland gaan voor tripjes. De afgelopen twee jaar stapten bijna dagelijks ambtenaren of bestuurders in het vliegtuig of de trein om elders in de wereld namens de gemeente actief te zijn.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) en Amersfoort2014 zijn niet tevreden over de eerder verstrekte antwoorden aan de BPA, over de buitenlandse reizen van Amersfoortse ambtenaren en bestuurders ( 2019-083 ) en willen daarom nadere informatie van het College.

Voor alle duidelijkheid willen we ook graag dat al de buitenlandreizen van de griffier en al de griffie-medewerkers worden opgenomen in het overzicht

Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1437318668/ambtenaren-bijna-dagelijks-op-reis

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen                                                       Ben Stoelinga

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)                    Amersfoort2014

Zie ook onze eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp.