Gevaarlijke VerkeersituatiesParkeren / AutoluwVeiligheidVragen

Vragen – Blinden en andere Gehandicapten in de Taxi in de Binnenstad van Amersfoort


Nummer: 2019-125

Datum: 12 November 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Blinden en andere Gehandicapten in de Taxi in de Binnenstad van Amersfoort


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de BPA toelichting zoals hieronder vermeld ?
  2. Is het College bereidt om voor geregistreerde Amersfoortse taxi’s een uitzondering te maken, zodat ze Blinden, Slechtzienden en Invalide Burgers die moeten worden opgehaald ( of weggebracht ) kunnen blijven wegbrengen en/of ophalen overal in de (autoluwe) Binnenstad van Amersfoort ?
  3. Zo ja, wanneer ?
  4. Zo nee, waarom niet ?

BPA Toelichting:

Ik ben Edwin Ruyer. In Amersfoort beter bekend onder mijn artiestennaam Blinde Ed.

Omdat ik meestal op zaterdagavond werk lukt het mij niet vaak om op zaterdagavond uit te gaan. Maar dit weekend was ik vrij en had eindelijk de gelegenheid. Ik ben rond negen uur zonder problemen de stad in gegaan. Maar rond vier uur toen ik naar  huis wou was dit even anders.

Omdat de taxi de stad niet meer in mag moest ik vanaf de Groenmarkt naar de Kamperbinnenpoort lopen.  Ik kan u vertellen, dat was geen feestje. Ik kwam in een groepje baldadige dronken jongelui terecht die het blijkbaar leuk vonden om te proberen mijn stok af te pakken.

En ondanks dat ik uiteindelijk hulp kreeg heb ik het als zeer bedreigend ervaren, en was ik blij dat ik in een taxi zat  Ik heb wat om me heen gebeld, met anderen die vroeger ook graag uit gingen en ook minder valide zijn. Die geven aan niet meer om die reden in Amersfoort uit te gaan.

Misschien ligt het aan mij maar ik vind dit de omgekeerde wereld. We willen dat gehandicapten participeren in de maatschappij maar uit gaan kan niet meer omdat hun taxi geweerd word uit de binnenstad. Toen ben ik even gaan googelen en toen was ik helemaal het spoor bijster. Door overlast in de buurt mogen er geen taxi’s meer op zaterdag in de binnenstad van Amersfoort.

Dus dronken jongeren die lallend de stad uit moeten leveren minder overlast op dan dat ze vlakbij de kroeg worden opgewacht door een taxi. En de taxichauffeur vertelde me ook nog dat ik straks ook niet meer bij de Kamperbinnenpoort mag instappen.

Kortom ik vind dat de gemeente Amersfoort dit niet kan maken.

Hopelijk kunt u mij ( en alle andere minder validen uit Amersfoort die niet achter de geraniums willen blijven zitten ) een beetje helpen.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)