Parkeren / AutoluwVragen

Vragen – Parkeren in Amersfoort met Dagvergunningen


Nummer: 2019-123

Datum: 18 November 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Parkeren in Amersfoort middels z.g. (meerdaagse ) Dag-vergunningen


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de BPA toelichting zoals hieronder vermeld ?
  2. Heeft het College een overzicht van het aantal afgegeven Dag-vergunningen (en Dag-vergunningen, die vaak ook voor meerdere dagen, weken, achter elkaar worden uitgegeven ) in bijvoorbeeld het A-1 gebied van de Binnenstad van Amersfoort ?
  3. Zo ja, welke aantal kan (en mag) Parkeerservice dan dagelijks, wekelijks voor het A-1 gebied uitgeven ?
  4. Zo nee, waarom niet ?
  5. Is het College bereidt om nu al paal en perk te stellen aan het uitgeven van Dag-vergunningen (en Dag-vergunningen vaak ook voor meerdere dagen, weken, achter elkaar) in bijvoorbeeld het A-1 gebied van de Binnenstad van Amersfoort ?
  6. Zo nee, waarom niet ?
  7. Hoe denkt het College deze problematiek aan “te vliegen” zodra de eerste fase van, de Binnenstad van Amersfoort wordt Autoluw, wordt ingevoerd ? 

( Graag als uw antwoorden stuk voor stuk en feitelijk c.q. getalsmatig onderbouwen ! )

BPA Toelichting:

In de diverse Parkeer vergunning gebieden, zeker in de Binnenstad en daar strak omheen, is de verhouding tussen de afgegeven reguliere Parkeervergunningen en het aantal beschikbare parkeerplaatsen praktisch een-op-een.  ( 1-op-1 )

Regelmatig komt het ook in bepaalde Parkeer vergunning gebieden voor, en vlak aan de rand van de Binnenstad, dat daar grote aannemers / verbouwings- of andere projecten (zoals TV opnames, in de avond, nacht of weekend ) plaatsvinden.

In principe worden daar door Parkeerservice erg ruim Dag-vergunningen (en Dag-vergunningen vaak ook voor meerdere dagen, weken, achter elkaar) voor afgegeven !

Zelfs ook voor auto’s die eigenlijk in de Parkeergarages, passen en daar dus thuis horen !

Dit levert veel overlast op voor bewoners met een reguliere Parkeervergunningen, en leidt soms zelfs tot de situatie:  

Ik kan NU mijn auto nergens meer in het/mijn A-1 gebied enz. kwijt.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)