Renovatie StadhuisVragen

Vragen – Procedures nieuwe Stadhuis, Stationsplein en de Nieuwe Stad

Nummer: 2019-146

Datum: 5 December 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Procedures rondom het nieuwe Stadhuis, Stationsplein en De Nieuwe Stad


Het College wordt verzocht (n.a.v. de BPA Toelichtingen ) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Het College / de gemeente besloot onlangs om het nieuwe Stadhuis op het Trapezium te situeren. De BPA vindt dat een zeer goed keuze.

Zoals u bekend hebben we als BPA ook al voorgesteld om op – of beter gezegd onder – deze Trapezium locatie een grote parkeerkelder gaan te realiseren.

( Zie hiervoor de eerdere BPA vragen 2019-138 / Toekomstig Parkeren in Amersfoort (en Regeren) is vooruit zien. Dit met het oog op een verdere Auto-luwe binnenstad in de nabije toekomst. )

Nieuw Stadhuis op het Trapezium terrein

 1. Is er inmiddels bekend welk tijdpad het College / de gemeente gaat hanteren als het gaat om de realisatie van ons nieuwe Stadhuis?
 2. Heeft het College / de gemeente al een idee over de manier waarop de uitvraag  m.b.t. het nieuwe Stadhuis op de markt gedaan zal worden?
 3. Zal het College / de gemeente in eerste instantie voor het nieuwe Stadhuis een Design uitvraag treffen, dat dan later wordt gevolgd door een Build uitvraag?
 4. Of zal het College / de gemeente direct kiezen voor een gecombineerde Design & Build uitvraag – D&B ?
 5. Zal het College / de gemeente ook het Onderhoud (Maintain) en/of de Exploitatie deel gaan laten uitmaken van deze uitvraag? (DBM/O) ?
 6. Wanneer het College / de gemeente nog geen definitief idee heeft over deze uitvraag,  heeft het College / de gemeente dan het voornemen om binnenkort een voorbereidende marktconsultatie te gaan houden?
 7. Op welke wijze gaat het College / de gemeente de bestaande NL marktpartijen ervan overtuigen dat het huidige eigenaarschap van deze Trapezium locatie door Heilijgers/Heymans, op geen enkele wijze van invloed is op de uitkomst van de uitvraag-competitie ?
 8. Is de het College / de gemeente bereid om geïnteresseerde partijen op dit moment al te woord te staan en te informeren over het komende traject m.b.t. het nieuwe Stadhuis?
 9. En zo ja, wanneer ?
 10. En zo nee, waarom niet ?

Gebouw Rechtbank Stationsplein

Nu het College / de gemeente besloten heeft om het nieuwe Stadhuis op het Trapezium te gaan situeren is er sprake van een (bijna) leegstaand Rechtbank gebouw op het Stationsplein.

 1. Heeft het College / de gemeente het voornemen om dit gebouw binnenkort op de markt te gaan brengen ?
 2. Is het College / de gemeente van plan, een verkoop van het (bijna) leegstaand Rechtbank gebouw gepaard te laten gaan met een openbare inschrijving / competitie ?
 3. Op welke termijn zal dit naar verwachting van het College / de gemeente gaan gebeuren?

De Nieuwe Stad

De ontwikkeling van De Nieuwe Stad en haar directe omgeving gaat hard.

Opmerkelijk is volgens de BPA wel, dat het innovatieve broedplaatsgehalte van het begin van De Nieuwe Stad steeds minder begint te worden en dat De Nieuwe Stad nu binnen een paar jaar is bevolkt door gevestigde partijen als Twynstra Gudde, de plaatselijke makelaars en advocaten.

Dat maakt het volgens de BPA nodig om, of op De Nieuwe Stad locatie zelf, of elders extra aandacht te schenken aan de mogelijkheden van jonge ondernemers in Amersfoort. 

Opmerkelijk vindt de BPA wel, dat de zogenaamde “Kamer 3” kavel – ooit gemeentelijk bezit – inmiddels privaat wordt ontwikkeld.

Maar nog steeds is er in- en rond De Nieuwe Stad sprake van nog een aantal andere gemeentelijke kavels.

Deze betreffen in ieder geval deze 3 kavels.

 • de Zandfoort aan de Eem kavel ( hoe heet deze kamer…?? )
 • de Driehoekige kavel met daarop het tijdelijke Amersfoort Promotion (Arc) gebouw
 • de “Paviljoen kavel” met daarop een aantal semi permanente paviljoens
 1. Op welke wijze en wanneer zal het College / de gemeente deze drie kavels op de markt brengen?

Berichten in de stad wijzen erop dat er (ook) een afspraak met Schipper Bosch gemaakt zou zijn over deze bovenstaande drie kavels.

Hierover heeft de BPA ook nog de volgende vragen:

 1. Heeft het College / de gemeente inderdaad nu al zo’n afspraak met een private partij over deze drie bovenstaande kavels ?
 2. En welke kavels, van deze drie kavels, betreft dat dan volgens het College / de gemeente ?
 3. Wat betekent deze afspraak – als deze er al is – volgens het College / de gemeente concreet voor andere Aannemers en Bouwers ?
 4. Welke College / de gemeentelijk besluiten liggen er aan deze afspraken ten grondslag?
 5. Op welke wijze garandeert de het College / de gemeente dat de verkoopprijs van deze drie kavels – mocht er sprake zijn van een reeds lopende afspraak – marktconform (zullen) zijn?
 6. Kan het College / de gemeente de BPA en de gemeenteraad eventueel NU al inzicht geven m.b.t. de grondprijzen van deze drie kavels?

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)