OverlastVeiligheidVragen

Vragen – Hulpverleners tijdens Oud en Nieuw

Nummer: 2019-149

Datum: 9 December 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Hulpverlening Oud en Nieuw en zwaar, zeer zwaar Illegaal Vuurwerk.


Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College, de Burgemeester, op de hoogte van de, soms zeer vervelende, situaties rondom Oud en Nieuw en de betrokken hulpverleners zoals de vrouwen en de mannen van de Politie, Brandweer, Ambulance van de GGD enz.? ( Zie de BPA-Toelichting hieronder. )
 2. Staan de Burgemeester en het College voor 100% achter de hulpverleners M/V van Politie, Brandweer en Ambulancebroeders die in onze stad hun, soms zeer moeilijke, werk rondom Oud en Nieuw moeten doen ten midden van zwaar, zeer zwaar – al dan niet illegaal – Vuurwerk ?
 3. Welke risico’s en risicogebieden hebben het College en de Burgemeester dit jaar voor Amersfoort in beeld?
 4. Welke concrete maatregelen hebben het College en de Burgemeester getroffen c.q. zijn zij voornemens te treffen, om er Preventief voor te zorgen dat de overlast tijdens Oud-en-Nieuw ook dit jaar wordt voorkomen?
 5. Welke concrete maatregelen hebben het College en de Burgemeester getroffen c.q. zijn zij voornemens te treffen, om in het geval van rellen adequaat te kunnen ingrijpen; de daders te vervolgen en te bestraffen?
 6. Hebben de hulpverleners van Politie, Brandweer en Ambulance, volgens het College en de Burgemeester, voldoende garanties en bevoegdheden om in alle gevallen hun werkzaamheden veilig uit te voeren en adequaat te kunnen ingrijpen bij ongeregeldheden?
 7. Het College en de Burgemeester hebben in eerdere jaren telkens een Preventieve Noodverordening afgewezen. Zijn het College en de Burgemeester weer van plan om de gemeente Amersfoort aan risico’s bloot te stellen zonder de, door de BPA zo gewenste, Preventieve Noodverordening?
 8. Zijn het College en de Burgemeester voornemens om dit jaar, om (gezien onze voorgaande vragen, dit jaar daarom wel een Preventieve Noodverordening is te stellen?
 9. Wat is de visie van het College op de wederkerige vuurwerkproblematiek en hoe ziet zij een structurele oplossing voor zich op de middellange tot lange termijn van de komende jaren?
 10. Is het College met de BPA van mening dat het organiseren van een centraal vuurwerk niet leidt tot een verbetering in gedrag van onwelwillenden?
 11. Hoe is de gemeente Amersfoort voornemens om de overlast door illegaal vuurwerk en het verkeerd gebruik van vuurwerk te voorkomen en aan te pakken?
 12. Wat zijn de resultaten van de experimenten uit voorgaande jaren met een geluid detectiesysteem voor vuurwerk?
 13. Op welke wijze wordt aan deze experimenten dit jaar gevolg gegeven?

Toelichting

De BPA denkt graag positief en constructief mee over beleid in de gemeente Amersfoort. Om het College van B&W van Amersfoort in beweging te krijgen en om de belangen van onze Burgers, maar ook onze vrouwen en mannen van de hulpverlening, te waarborgen is het soms nodig om lastige vragen aan de Burgemeester en het College te stellen.

Wij vinden het belangrijk dat hulpverleners van Politie, Brandweer en GGD, tijdens de jaarwisseling veilig hun werk kunnen doen en dat de burgemeester van Amersfoort niet alleen in woorden, maar ook in daden laat merken dat hij hen ondersteunt.

Oud en Nieuw in Amersfoort is al enige jaren in wisselende mate een probleem. De afgelopen twee jaar vielen de rellen gelukkig mee.

In aanloop naar de jaarwisseling is heel Nederland getuige van de grimmige sfeer in de Haagse wijk Duindorp. Ook hier wist het gemeentebestuur jarenlang de ongeregeldheden rondom oud en nieuw niet het hoofd te bieden. De BPA wil dergelijke escalatie in Amersfoort ten aller tijde voorkomen. Daarom zijn er volgens ons duidelijke regels nodig die ook gehandhaafd worden.

Of het nu een centraal vreugdevuur of een centraal vuurwerk betreft; dit soort raddraaiers worden ermee niet weerhouden van hun slechte gedrag. Sterker nog, het geeft ze slechts de illusie van een verworvenheid die bij annulering aanleiding geeft tot ongeregeldheden en rellen, zoals in Duindorp.

Veel problemen met vuurwerk ontstaan door verkeerd gebruik of door zwaar, zeer zwaar – al dan niet illegaal – Vuurwerk !

Ook hier zien we dit jaar weer veel problemen in onder meer Enschede, Bussum en Apeldoorn. De BPA ziet graag dat illegaal vuurwerk of het gebruik van vuurwerk voor vernielingen en overlast keihard worden aangepakt.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Amersfoort experimenten uitgevoerd met een geluid detectiesysteem voor vuurwerk. De BPA is ook hier benieuwd naar de resultaten hiervan.

Om nieuwe problemen rondom Oud en Nieuw te voorkomen stelt de BPA ook dit jaar hierover weer vragen aan het College van Amersfoort.

Namens de BPA fractie,

Ralph Langendam en Hans van Wegen