Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Uitdagingen Dossier Vahstal

Nummer: 2020-016

Datum: 30 januari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: BPA Vragen: Stadhuis uitdaging met Vahstal 1998 – 2005 – 2020


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA-toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld?
 2. Onderschrijft het College de stelling van de BPA dat de gemeenteraad opnieuw dient te worden geïnformeerd over de huidige gang van zaken over dit erg dure juridische conflict ?
  • Ja, op welke termijn en in welke vorm?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Waarom betrekt het College de gemeenteraad niet intensiever bij dit proces ?
 4. Is het College bereid om, eventueel onder Geheimhouding, de gemeenteraad opnieuw te informeren ?
  • Zo ja, binnen welke termijn ?
  • Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

Middels de Raad Informatie Brief ( RIB ) 2019-013 en het College Bericht ( CB ) 2019-058,

en het College Bericht ( CB ) 2019-144 en het College Bericht ( CB ) 2019-178 informeerden de verschillende Colleges de gemeenteraad over de voorgang m.b.t. het verschil van mening dat er sinds september 2015 bestaat tussen de gemeente Amersfoort en de project- ontwikkelaar Vahstal. De Burger Partij Amersfoort (BPA) vermoedt dat er reeds sprake is van een meningsverschil sinds de Definitieve Vaststellingsovereenkomst ( DV ) uit 1998.

Sinds 1998, 2005 t/m 2020 hebben vele Collegeleden zich met deze zaak ingelaten. Echter een definitieve oplossing is er tot op heden, Januari 2020, nog steeds niet van gekomen.

Op 15 November 2013 zei de toenmalige gemeentesecretaris de heer Han Bekkers in de Amersfoortse Courant: “Er wordt weer samengewerkt op Het Stadhuis” en “De kwestie is de wereld nog niet uit, maar de partijen praten weer met elkaar op een professioneel niveau”.

Maar ook dit is inmiddels 7 jaar geleden. Kort na dit interview moest helaas ook deze gemeentesecretaris Amersfoort weer verlaten en nam de Amersfoortse topambtenaar opnieuw zijn functie over.

De BPA is van mening dat de gemeenteraad (en daarmee de stad) opnieuw geïnformeerd zouden moeten worden over dit onderwerp.

Immers alleen de externe advocaten van de Zuid-As varen hier wel bij, maar niet de OZB belasting betaler in Amersfoort, want die moet ook deze externe rekening weer gaan betalen !

De BPA ziet graag een nieuwe RIB over de bindend adviesprocedure Amersfoort versus Vahstal.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)