VeiligheidVragen

Schriftelijke vragen – Politie Capaciteit in Amersfoort

Nummer: 2020-015

Datum: 29 januari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: BPA Vragen: Regeren, en nadenken over de Politie capaciteit in 2020


Het College c.q. de Korpsbeheerder, de Burgemeester van Amersfoort, wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de BPA toelichting zoals hieronder vermeld?
 2. Onderschrijft het College de stelling van de BPA dat de evenementen in Amersfoort, waarbij (de ervaring van de laatste jaren heeft dat uitgewezen ) extra politie-inzet benodigd is, bijdragen aan het capaciteitsprobleem van de politie?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt het College de zorgen van de BPA over de veiligheid van Amersfoort ten gevolge van het capaciteitsprobleem bij de politie?
  • Zo ja, welke acties onderneemt het College om deze zorgen het hoofd te bieden?
  • Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College voornemens om bij de vergunningverlening van Amersfoortse evenementen meer rekening te houden met de te voorziene behoefte aan extra politie-inzet?
  • Zo ja, op welke wijze?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College voornemens om verder wijzigingen (door bijv. het aantal evenementen in Amersfoort aan een maximum te binden, of te halveren ) in de vergunning- verlening voor evenementen door te voeren naar aanleiding van dit capaciteitsgebrek?
  • Zo ja, welke wijzigingen?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. Is het College voornemens haar zorgen over dit verwachte gebrek aan politiecapaciteit te uiten richting de regio burgemeesters, de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en de minister van veiligheid en justitie?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Wanneer het College door capaciteitsgebrek bij politie gedwongen wordt om keuzes te maken in de lokale en regionale veiligheidsvoorzieningen, welke veiligheden zullen dan nog wel en niet worden geboden aan Amersfoortse burgers?
 8. Welke maatregelen is het College voornemens te nemen wanneer zij geconfronteerd wordt met beperkte politie-inzet door de verwachte capaciteitsproblemen bij politie?
 9. Welke maatregelen is het College voornemens te nemen wanneer zij geconfronteerd wordt met beperkte veiligheid door de verwachte capaciteitsproblemen bij politie?
 10. Hoe is het College van plan bij te dragen aan het oplossen van dit capaciteitsprobleem voor de komende jaren 2021 en verder?

BPA Toelichting:

Op de website van de politievakbond ACP viel op 22 januari 2020 het volgende te lezen.

Bron: https://www.acp.nl/nieuws/politie-is-halverwege-2020-al-door-beschikbare-uren-heen/

Citaat

POLITIE IS HALVERWEGE 2020 AL DOOR BESCHIKBARE UREN HEEN

Door het aantal (grote) evenementen is halverwege 2020 de complete politiecapaciteit voor dit jaar al verbruikt.

Die situatie dreigt volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp bij Een-Vandaag. “Het Europees kampioenschap voetbal, de Formule 1-race in Zandvoort, het Eurovisiesongfestival: hoe leuk het ook is, alles bij elkaar legt het een enorme druk op de veiligheidssector.”

De tekorten kunnen niet worden opgevangen door particuliere beveiliging of boa’s. Van de Kamp: “Ook daar is de limiet bereikt en hebben ze niet meer mensen dan er nu al aan het werk zijn. Wanneer een evenement misloopt, moet er bovendien alsnog politie klaarstaan.” De ACP verwacht dat het aantal politie-uren op jaarbasis in juli op is. Vanaf dan komt de politie overal in het land in een extreem lastige positie.

Zorgen over de forse politie-inzet bij evenementen, had de ACP al langer. Maar in 2020 is de concentratie van evenementen (in het voorjaar) nog groter dan voorheen. Volgens Van de Kamp is er niemand die politiek of bestuurlijk beoordeelt of dat wel kan. Dat terwijl onder meer de politie sowieso al kampt met een enorm capaciteitsprobleem.

Een enquête van de politiebonden over capaciteitsproblemen onderstreepte eind 2019 de ernst van het probleem. De bonden richtten zich vervolgens tot de korpsleiding, de top van het OM, de minister van justitie en veiligheid en de burgemeesters.

Die partijen moesten keuzes maken in politiewerk om volledige uitputting van de politieorganisatie te voorkomen. De bonden leverden voor die keuzes diverse suggesties aan.

Minder inzet evenementen

Vanuit de burgemeesters is er bereidheid om keuzes te maken. Daarbij is een tendens te zien van minder evenementen.

Onder meer Van Zanen (burgemeester van Utrecht), Remkes (waarnemend burgemeester van Den Haag) en Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) spreken zich hierover uit.

Burgemeesters van kleinere plaatsen verwijzen overwegend door naar regioburgemeesters. Als voorzitter van de regioburgemeesters Aboutaleb gaat hij, evenals het OM , in gesprek met de bonden.

Vergunningen al verstrekt

De ACP acht de kans klein dat voor de evenementen van 2020 nog een oplossing zal worden gevonden. De vergunningen aan organisatoren zijn namelijk grotendeels al verstrekt. Van de Kamp: “Politiek en bestuurders rest nu de moeilijke boodschap om burgers te vertellen welke veiligheid wel en niet kan worden geboden, waarop ze moeten letten en waarvoor ze deels zelf verantwoordelijk zijn.”

Einde citaat

Naar aanleiding van dit nieuwsbericht zou de BPA graag vragen stellen over de inzet van de Amersfoortse politie voor het jaar 2020.

Zo als het zich nu laat aanzien zal ook de inzet van politie in Amersfoort zwaar onder druk komen te staan door extra politie-inzet bij evenementen tegen een achtergrond van reeds geringe politiecapaciteit.

Iedere 14-dagen moet ook Amersfoort politie-inzet leveren bij thuiswedstrijden van FC-Utrecht. En iedere week daarna kost dat Amersfoort, gedurende de week, gemis van agenten door compensatie-verlof, blessures en soms zelfs langdurige uitval wegens lichamelijke schade door het gooien van stenen door FC-Utrecht supporters.

Gevolgen hiervan is onder meer dat burgers niet de veiligheid kan worden geboden die men verwacht en dat het capaciteitsgebrek niet kan worden opgevangen door inzet van lokale beveiligers en BOA’s.

Dit BPA maakt zich hier ernstig zorgen over.

Ook in Amersfoort worden veel evenementen georganiseerd waarbij vaak pas tijdens de uitwerking blijkt, of bij de afloop in de avond, de nacht, dat er extra politiecapaciteit nodig is.

Hiermee draagt Amersfoort ook bij, in haar vergunningverlening aan Festivals, aan voorgenoemde politie capaciteitsproblemen.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)