AD Amersfoortse CourantDe Stad AmersfoortVragen

Vragen – Leusderweg op de Schop

Nummer: 2020-028

Datum: 20 Februari 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Verkeer Help de Leusderweg gaat op de Schop !

 1. Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld?
 2. Welke kaders hanteert het College bij de aanbesteding / uitvoering van dergelijke verkeersprojecten?
 3. Wordt er bij de aanbesteding van dergelijke verkeersprojecten rekening gehouden met de periode van ontoegankelijkheid en de gevolgen hiervan voor de omgeving?
  1. Zo ja, op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?
 4. Onderschrijft het College dat er voor winkels grenzend aan de werkzaamheden sprake is van gederfde inkomsten ten gevolge van die werkzaamheden?
  1. Zo ja, hoe is het College voornemens de winkeliers hierin tegemoet te komen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Welke maatregelen neemt het College om ervoor te zorgen dat de mooie eenmanszaken op de Leusderweg, de Bakker, de Slager, De Patisserie en de Algemene Boekhandel enz. enz. goed bereikbaar blijven?
 6. Is het College voornemens een compensatieregeling te treffen met de getroffen winkeliers voor zaken als gederfde inkomsten?
  1. Zo ja, binnen welke termijn?
  2. Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College voornemens om bij de uitvoering van dit project aan te dringen op het werken in ploegendiensten en / of het werken in de weekenden?
  1. Zo nee, waarom niet?

BPA Toelichting:

Recent heeft het College besloten dat de Leusderweg ( opnieuw ) op de Schop gaat.

Eerder was bijvoorbeeld het Kruispunt van Campenstraat / Leusderweg / Daltonstraat vele maanden afgesloten. Deze keer gaat het om de Leusderweg tot aan het Borneoplein.

De BPA constateert dat de duur van dergelijke Verkeersprojecten gemiddeld meer dan een half jaar is. Zo zijn bijvoorbeeld de Vermeerstraat c.q. de Bisschopsweg inmiddels 6 maanden afgesloten. We hebben ook gezien hoe diverse winkeliers ten gevolge van de aanleg van de Kersenbaan hun zaak moesten sluiten door gederfde inkomsten.

De winkeliers van de Leusderweg tussen Borneoplein en Daltonstraat vrezen daarom nu voor een groot verlies van inkomsten. Inmiddels hebben verschillende winkeliers de BPA om een compensatieregeling verzocht, maar daar gaat de politiek uiteraard niet over. Een dergelijke regeling kan alleen door de uitvoerende macht, het College, worden gehonoreerd.

Het Stadhuis (HS) is leidend in de uitvoering en daarmee de duur van dergelijke verkeersprojecten. Beslissingen als het werken in meerdere ploegen en / of in de weekenden is van grote invloed op de doorlooptijd van een project.

Ralph Langendam
en
Hans van Wegen
fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook het bericht in de De Stad Amersfoort over deze vragen.