AD Amersfoortse CourantFinancieel GezondIn de media

In de media – Geen Asbest-Onderzoek Ziekenhuizen

© Nico Brons

Bron: AD Amersfoort

BPA: ‘Waarom liet gemeente ziekenhuizen Lichtenberg en St. Elisabeth niet onderzoeken op asbest?’

De ziekenhuizen De Lichtenberg en St. Elisabeth lijken minder duurzaam te zijn ontmanteld dan de gemeente Amersfoort zich vooraf stellig had voorgenomen. Vooral bij de verwerking van het volop aanwezige asbest zijn achteraf vraagtekens te plaatsen. Marco Willemse

Tot die conclusie komt oppositiefractie Burger Partij Amersfoort (BPA) na het lezen van een artikel van Stadsbron-journalist Siem Eikelenboom in een plaatselijk huis-aan-huisblad. Eikelenboom, die uitvoerig onderzoek deed naar de kwestie, maakt gewag van een geheime overeenkomst tussen de gemeente en het sloopbedrijf over het inhouden van 250.000 euro op de aanneemsom.

Het sloopbedrijf ging door de knieën omdat het zonder het vereiste certificaat asbesthoudend materiaal uit de oude ziekenhuizen sloopte. De gemeente Amersfoort vroeg volgens Eikelenboom voor en tijdens de sloop meerdere keren vergeefs om het document.

Asbest

De BPA constateert nu dat de sloop van de ziekenhuizen niet duurzaam is verlopen. De partij zegt niet te begrijpen waarom de gemeente Amersfoort voor de sloop van de Lichtenberg en het Elisabeth en de daaropvolgende aanbesteding van het werk geen onderzoek liet doen naar de aanwezigheid van asbest. De ziekenhuizen werden gebouwd in een tijd dat het brandwerende maar achteraf ook schadelijke bouwmateriaal veel werd toegepast, aldus de BPA. ‘Het is schrijnend en we hebben er destijds voor gewaarschuwd’ schrijft de fractie in een toelichting op vragen aan burgemeester en wethouders van Amersfoort.

De geheime overeenkomst met het sloopbedrijf verdient volgens de BPA evenmin de schoonheidsprijs. ,,De 250.000 euro korting op de sloopkosten is slechts een doekje voor het bloeden. Het kind van de rekening is de natuur’, luidt de boodschap aan het adres van het college.

Zie ook onze schriftelijke vragen over dit onderwerp.