Corona pandemieIn de mediaKwaliteit van bestuur

In de media – BPA vrijwillig in quarantaine

pixabayCORONAVIRUS

AMERSFOORT  Om de continuïteit van het gemeentebestuur niet in gevaar te brengen, heeft de fractie van de Burgerpartij Amersfoort besloten ’tot nader order’ geen bijeenkomsten met betrekking tot de gemeenteraad meer fysiek bij te wonen. De BPA vreest dat een om zich heen grijpende corona-besmetting het functioneren van de gemeenteraad kan lamleggen. 

,,Door het fysiek bijwonen van een raadsvergadering tijdens een uitbraak bestaat de kans dat een meerderheid van de gemeenteraad ziek wordt. Dit is onwenselijk en zou dan ook voorkomen moeten worden”, aldus Hans van Wegen en Ralph Langendam in een verklaring aan de griffie. De BPA vindt dat ‘juist in tijden van crisis’ het gemeentebestuur goed moet kunnen functioneren.

De BPA’ers wijzen er nadrukkelijk op dat ze op dit moment géén ziekteverschijnselen vertonen.