AD Amersfoortse CourantCorona pandemieDe Stad AmersfoortDigitaal VergaderenIn de mediaKwaliteit van bestuur

In de media – Oppositie in verzet tegen ‘werkgroep in de achterkamer’

Bron: De Stad Amersfoort

De Amersfoortse raadszaal.

De Amersfoortse raadszaal. (Jeroen de Valk )

AMERSFOORT  Een deel van de oppositie, waaronder SP, Amersfoort 2014 en de Burgerpartij Amersfoort, verzet zich tegen het plan van wethouder Tigelaar om een ‘raadswerkgroep wonen’ op te richten. De werkgroep zou met name over de voortgang van de woningbouwopgave van de Keistad worden geïnformeerd.

door Daan Bleuel

De bezwaarmakende partijen zijn bang dat de werkgroep – die in beslotenheid zou moeten gaan vergaderen – teveel het karakter van een ‘achterkamertjesoverleg’ zal krijgen. ,,Ik maak mij zorgen over de transparantie rondom dit onderwerp’’, laat Menno Fousert, fractievoorzitter van Amersfoort 2014 de wethouder in een reactie weten.

OPENBAARHEID ,,Informatievoorziening kan prima via informele rondes. Ik zie niet in waarom dat in een besloten vergadering moet’’, aldus Fousert in zijn reactie aan de wethouder. Hij dringt erop aan dat de vergaderingen van de werkgroep in de openbaarheid gaan plaatsvinden.

Ook Marc Smits (SP) is niet blij met het plan van de wethouder: ,,Ik zit niet te wachten op deze werkgroep in de achterkamer. Wat de woonagenda van komend jaar moet zijn, is bij uitstek politiek en behoort niet in deze overleggen besproken te worden’’, laat Smits de wethouder en zijn collega’s per mail weten. ,,Ik zou dan ook een dringend beroep op jullie willen doen om deze bijeenkomsten in de openbaarheid in een Ronde (Raadsvergadering) te agenderen.’’

ACHTERKAMER-AGENDA Hij laat daar een dreigement op volgen: ,,Mocht er toch een achterkamer-agenda gemaakt worden, dan voel ik me daar niet aan gebonden.’’  

De BPA doet er nog een schepje bovenop en haalt een oud stokpaardje van stal. Hans van Wegen pleit ervoor niet alleen in de openbaarheid te vergaderen, maar ook fysiek bijeen te komen. Net als in het begin van de corona-crisis doet voorman Van Wegen het voorstel om de Juliana van Stolbergsporthal (nabij de Leusderweg) te gebruiken als vergaderruimte. ,,Deze hal is zeer ruim van opzet (iedereen kan daar twee meter van elkaar af zitten), is prima fris te luchten en heeft een zeer forse openbare tribune.’’

WETTELIJKE BASIS Van Wegen deed dit voorstel eerder begin april in een artikel in deze krant. Toen vooral omdat er nog geen wettelijke basis was voor gemeentelijke besluitvorming in ‘online’-vergaderingen. Die mogelijkheid is er inmiddels wel. De gemeente Alkmaar experimenteert momenteel met raadsvergaderingen in sporthallen.