Amersfoort GezienCorona pandemieKwaliteit van bestuurPersberichtVideo

Persbericht – Wordt de gemeenteraad serieus genomen?

Knippen en Plakken in Het Stadhuis (HS)

Recent hebben wij twee sets schriftelijke vragen gesteld over enerzijds de financiële gevolgen van de Corona pandemie en anderzijds de verwachtte tweede besmettingsgolf van dit najaar. De antwoorden op deze vragen zijn vandaag gepubliceerd op de website van de gemeente.

Beantwoording-schriftelijke-vragen-2020-048-BPA-De-BPA-wil-de-Financiële-Gevolgen-Corona-Pandemie-weten

Beantwoording-schriftelijke-vragen-2020-049-BPA-LIjst-Molenkamp-Tweede-besmettingsgolf-van-de-corona-pandemie-in-Amersfoort

Op de volgende twee verschillende vragen uit de verschillende sets komt echter hetzelfde antwoord.

5. Erkent het College dat het, juist nu er nog financiële ruimte is om keuzes te maken, hard nodig is om gelden te herverdelen en alle lopende niet-essentiële projecten compleet stop te zetten?

6. Welke strategie hanteert het College om te bepalen welke instellingen, projecten en uitgaven niet essentieel zijn om de continuïteit te waarborgen?

Antwoord: Op dit moment doen wij wat nodig is om deze corona-crisis het hoofd te bieden en Amersfoort zo goed als mogelijk door deze moeilijke periode heen te loodsen. Tegelijkertijd proberen wij het andere werk zoveel mogelijk door te laten gaan, omdat wij van mening zijn dat dit essentieel is voor de stad. Bovendien heeft het stopzetten van projecten ook consequenties voor de economie. Daarnaast brengen we in beeld wat de financiële en economische effecten voor de gemeente Amersfoort zullen zijn, maar daarbij geldt dat dit nog in grote mate onzeker is. Wij zijn daarbij bovendien o.a. afhankelijk van de vergoedingen die het Rijk ter beschikking stelt. Op weg naar de Begroting gaan wij zoals aangekondigd met de raad in gesprek over het maken van beleidskeuzes en de dekkings(on)mogelijkheden daarvan. Daarbij komt ook het gesprek over de prioritering van ambities en opgaven aan de orde.

Dat dit geen afdoende antwoord kan zijn op beide vragen is vanzelfsprekend.

Mosterd na de maaltijd

Twee dagen na het stellen van de eerste set vragen over de financiële gevolgen van de Corona pandemie verscheen er een collegebericht met een financiële bijlage.

Collegebericht-2020-070-Financiële-gevolgen-Coronacrisis-gemeente-Amersfoort-12

Bijlage_bij_collegebericht_2020-070_Raadsnotitie_financiele_effecten_Coronacrisis_12

Tijdens de ronde van dinsdag 28 april maakte de Burgemeester duidelijk dat de publicatie van het collegebericht van 24 april, dat inzage geeft in de financiële gevolgen van de Corona pandemie, niets te maken heeft met onze schriftelijke vragen van 22 april. Dit zou puur toeval zijn en uiteraard zouden onze vragen daarmee overbodig zijn.

Minachting van de Gemeenteraad

Zelfs in deze tijd van crisis, of eigenlijk misschien wel juist nu, krijgen wij de indruk dat de gemeenteraad door het stadhuis vooral gezien wordt als een lastig bestuursorgaan. Het is volgens de gemeentewet weliswaar een verplichting, maar zo’n samenraapsel van politieke passanten is moeilijk serieus te nemen en vaak makkelijk te overbluffen, hoor je men denken.

Dat de BPA niet de enige politieke partij is die moeite heeft om serieus antwoord te krijgen op haar schriftelijke vragen aan het college blijkt wel uit de volgende bijdrage van Amersfoort Gezien.

Desondanks zullen wij blijven doorgaan met het uitvoeren van onze controlerende taak en daarom het college blijven (her)bevragen zolang dit nodig is.