Kwaliteit van bestuurOpmerkelijkPersbericht

Persbericht – Integrale Reactie aan Pers op Veelbesproken Tweet

Jouw tweet over ‘al die donkere mensen die graag naar het lichte land komen enz.’ leidt tot nogal wat verontwaardiging op Twitter. Kun je dat begrijpen?

Ik zie dat er een vileine lezing die geen recht doet aan mijn intenties of de feiten.

Ik heb willen zeggen dat je je respectvol en nederig dient te gedragen wanneer je ergens te gast bent. Hierbij past dus niet dat je je misdraagt of gaat lopen mopperen op alles wat je niet goed vindt aan je gastheer.
Ik begrijp niet dat dat mensen daar verontwaardigd over zijn, maar het verbaast mij ook niet.

Mijn uitlatingen liggen nogal onder een vergrootglas, terwijl politieke D66 + GroenLinks collega’s vaak wegkomen met veel scherpere uitspraken. Er lijkt in het Amersfoortse politieke debat met twee maten gemeten te worden.

Degenen die jouw woorden veroordelen, vinden ze openlijk racistisch en discriminerend. Hebben ze daarmee gelijk?

Iedereen mag vinden wat ze willen, maar daarmee hebben geen gelijk. Niet alleen zijn de woorden van de tweet niet racistisch noch discriminerend, ze hebben ook absoluut niet die intentie.
Dat is minstens zo belangrijk als de wijze waarop iets wordt opgevat, want aanstoot wordt genomen; nooit gegeven.

Tenminste één persoon overweegt aangifte te doen tegen jou vanwege discriminatie en aanzetten tot haat tegen anders gekleurden. Schrik je daarvan?

Uiteraard betreur ik het dat mensen aangifte zouden willen doen en natuurlijk schrik ik daarvan, maar ook dit verbaast mij niet.

We leven in een tijd waarin politieke vrijheid van meningsuiting helaas steeds verder wordt ingeperkt door (dreiging met) aangiften.
De Burger Partij Amersfoort (BPA) staat bekend als de luis in de pels van Amersfoortse politiek.
Onze kritische houding maakt ons niet bepaald geliefd bij het establishment, dus is het helaas ook weinig verrassend dat men meent naar dit soort uiterste middelen te moeten grijpen om ons de mond te snoeren.

Heb je achteraf bezien spijt van je woordkeus?

Nee, geen spijt ! Proberen het in de toekomst beter te doen, wel.
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat ik als volksvertegenwoordiger en politicus aan zelfcensuur ga doen om niemand voor het hoofd te stoten.
Ik zeg gewoon wat ik vind en dat verwachten mijn kiezers ook. Ik heb niet de intentie om mensen te kwetsen.

Ik discrimineer niet en ben niet racistisch.
Voor mij zijn alle mensen gelijk, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, geaardheid, religie enz. zolang ze zich in de openbare ruimte correct gedragen tegen bijv. Politie en andere gedragsdragers.

Waarom twitterde jij dit (‘Al die donkere mensen…’), en wat wil je ermee zeggen?

Ik stuur tweets uit om mijn mening en kijk te geven op actuele politieke onderwerpen. Dit doe ik omdat ik als volksvertegenwoordiger de mening van de BPA-kiezers moet laten horen. Daarvoor ben ik gekozen.

Met de tweet benoem ik twee actueel zichtbare trends in de samenleving en verbindt deze aan elkaar: de massa immigratie en de conflictsituaties die hieruit ontstaan.
Met de tweet heb ik willen zeggen dat je je respectvol en nederig dient te gedragen wanneer je ergens te gast bent. Hierbij past dus niet dat je je misdraagt of gaat lopen mopperen op alles wat je niet goed vindt aan je gastheer. Dit is onderdeel van de normen en waarden in het westen. In de gewelddadige demonstraties, rellen en plunderingen zie ik niets van deze nederigheid en respect terug.

Zou er geen sprake zijn van racisme in de kwestie-Floyd?

Ik weet niet of er sprake was van racisme of discriminatie in de kwestie Floyd. Wel is er ogenschijnlijk sprake van buitensporig geweld van de Amerikaanse politie tegen een burger met de dood tot gevolg. Het is het zoveelste trieste geval van uit de hand lopende conflictsituaties tussen burgers en handhavers van de wet.

Dit neemt overigens niet weg dat ik discriminatie en racisme zeer een zeer slechte zaak vind en dat ik onderken dat dit nog steeds een probleem is in de wereld, Nederland niet uitgezonderd.

Zouden al die betogingen (Amsterdam) niet terecht zijn?

Het recht op demonstreren is belangrijk, maar ik vind de volksgezondheid momenteel veel en veel belangrijker. Van mij mogen, omwille van het beperken en mitigeren van deze corona pandemie, demonstraties opgeschort worden. Burgemeester Halsema heeft hierin een andere keuze gemaakt dan dat ik zou doen. Mijns inziens getuigt haar handelen over, van, voor deze demonstratie van een grote incompetentie.

Het betogen van gelijke rechten voor mensen van alle afkomsten en rassen is altijd gerechtvaardigd. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor gelijke behandeling van ieder mens.

We moeten wel oppassen dat dit niet doorschiet in positieve discriminatie. Je zou dus geen hoge bedrijfsfunctionaris moeten worden, omdat je vrouw bent of een kleurtje hebt, maar omdat je goed leiding kunt geven, c.q. alle competenties hebt.

Of deze betoging in Amsterdam in de vorm van een demonstratie had plaats moeten vinden? Ik denk van niet.

Wie zijn ‘donkere mensen’ en wat is het ‘lichte land’? Heb je het over Nederland?  => Floyd was een zwarte Amerikaan die er al woonde.

De donkere mensen zijn onder meer de vluchtelingen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar ook de latere generaties arbeidsmigranten die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. Dat zijn namelijk ook mensen die structureel de gelegenheid aangrijpen om het sociale stelsel te belasten en rotzooi te trappen, zoals nu in Parijs.

Wanneer ik bij iemand in huis op bezoek kom dan gedraag ik mijzelf nederig en ben ik dankbaar voor de gastvrijheid. Wanneer ik mij misdraag door bijvoorbeeld de voorraadkast leeg te eten en meubels kapot te maken dan is het logisch dat mij de deur wordt gewezen. Het is begrijpelijk en logisch dat mensen hun welvaart willen vergroten en daartoe hun heil in een rijk westers land (van overwegend lichte mensen) zoeken, maar het is ook niet realistisch om potentieel 50 miljoen vluchtelingen in Europa op te vangen.

Daarom is het juist zo belangrijk om op nationaal en Europees niveau te blijven investeren in ontwikkelingslanden, zodat zij, behoudens hun eigen cultuur, normen en waarden, maar vooral in eigen land, zelf een welvarende maatschappij kunnen opbouwen.

Is het gezien corona en andere urgente zaken wel relevant om zo de knuppel in het hoenderhok te gooien?

Dat is aan de lezer te oordelen. Ik geef slechts mijn mening en staaf die met feiten. Kale feiten op zich kunnen mensen tegenwoordig al voor het hoofd stoten. Echter, aanstoot wordt altijd genomen en nooit gegeven. Iedereen is vrij om een mening te vormen en het bijvoorbeeld met mij oneens te zijn. Dan ga ik graag inhoudelijk en constructief de discussie aan.

Echter, als de tenen van de politiek correcte meerderheid erg lang zijn kan ik niet voorkomen af en toe ergens op te staan. Ook dat hoort bij de vrijheid van meningsuiting. Het lijkt in maatschappelijke discussies alsof er een recht bestaat om je niet gekwetst te mogen voelen, maar dit is natuurlijk onzin.

Verwacht je politieke represailles?

Mijns inziens heb ik met deze tweets niets verkeerd gedaan.

Mensen mogen mij altijd aanspreken op wat ik doe in het publieke domein net zoals ik ook andere mensen aanspreek op wat zij doen. Ik zie geen juridische grond voor (politieke) represailles naar aanleiding van deze tweet. Ik heb gewoon, op mijn manier, gezegd dat je je als gast nederig en respectvol hoort te gedragen en dat het daarbij niet past om je te misdragen.

Er is vast een manier te verzinnen om aan mijn woorden een vileine draai te geven, maar daar lig ik niet wakker van. De slachtofferrol past mij niet, maar ik constateer wel dat mijn uitlatingen nogal onder een vergrootglas liggen en dat politieke D66 en vooral GroenLinks collega’s vaak wegkomen met veel scherpere uitspraken.

Er lijkt in het Amersfoortse publieke debat met twee maten gemeten te worden.

Liever ga ik uit van het goede in de mens. Ik ben ervan overtuigt dat iedereen diep van binnen goed is of wil zijn. Toch lijken we het vaak lastig te vinden om het goede in elkaar te zien.