OverlastVeiligheidVragen

Vragen – Veiligheid van de BOA’s en de 1,5m afstandsregel in Amersfoort

Nummer:

Datum: 22 mei 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Veiligheid van de BOA’s en de 1,5m afstandsregel in Amersfoort


 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ?
 2. Hoe kwalificeert het College het gedrag van de jongeren langs de Eem?
 3. Welke rol is er bij dit incident weggelegd voor de BOA’s van Amersfoort?
 4. Is het College van mening dat de BOA’s tijdens dit incident op een veilige manier hun werk hebben kunnen doen?
 5. Is het College van mening dat het van goed werkgeverschap getuigt als de risico’s en gevaren voor werknemers worden beperkt?
  1. Zo nee, waarom niet?
 6. Wat is het College voornemens te doen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen?
 7. Welke maatregelen is het College voornemens te nemen om de veiligheid voor BOA’s te vergroten?
 8. Is het College het eens met de BPA dat BOA’s zo snel mogelijk moeten worden uitgerust met wapenstokken en pepperspray om zichzelf te kunnen verdedigen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College van mening dat BOA’s en Politie met de huidige noodverordening voldoende veilig hun werk kunnen uitoefenen?
 10. Is het College het eens met de BPA dat dit incident het zoveelste voorbeeld is waaruit blijkt dat de noodverordening breder ingezet moet worden?
  1. Zo nee, waarom niet?
 11. Wat vindt het College van de wijze waarop burgers en meer specifiek de Amersfoortse jongeren omgaan met de 1,5m afstandsregel?
 12. Wat gaat het College doen om de 1,5m afstandsregel binnen de gemeente beter te handhaven?
 13. Is het College nog steeds van mening dat de huidige handhavingscapaciteit van de BOA’s op orde is? Zie hiervoor ook onze eerdere schriftelijke vragen
  1. 2018-111 De hulpverleners (Politie, Brandweer, GGD) en Oud en Nieuw in Amersfoort
  1. 2020-015 Regeren, en nadenken over de politiecapaciteit in 2020
  1. 2019-149 Hulpverlening Oud en Nieuw en zwaar, zeer zwaar Illegaal Vuurwerk
 14. Is het College voornemens om samen te gaan werken met naburige gemeenten om risicogebieden voor dit soort incidenten in kaart te brengen en meer preventieve maatregelen te nemen?
  1. Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Langs de Eem, ter hoogte van de fietsbrug bij Soest, is op 20 mei een massale vechtpartij onder jongeren ontstaan. Er werd hierbij onder meer met fietsen en flessen gegooid. Politie en handhavers moesten optreden. Ook een politiehond werd ingezet om de gemoederen te sussen.

De politie liet weten dat er noch aangifte is gedaan noch aanhoudingen zijn verricht. De vechtpartij ter hoogte van de fietsbrug bij Soest was een dieptepunt van een dag waarop zovelen zich hadden verheugd. Hemelvaartsdag, warm weer, eropuit. Menigeen had een fiets- of scootertochtje op het programma staan langs de rivier, die zo lieflijk van Amersfoort naar het Eemmeer slingert.

Maar het liep anders. Amper twee dagen na de tv-toespraak van premier Rutte stond lang niet iedereen stil bij de veiligheidsmaatregelen in verband met corona. Nog voor het middaguur was het aantal dagjesmensen langs de Eem niet meer bij te houden. De fietsbrug bij Soest wekte al snel de indruk van het drukste verkeersknooppunt van Nederland. Jeugd klitte samen of sprong de Eem in, het lint van wielrenners en toerfietsers dijde uit.

Pont

Al die dagjesmensen koersten af op Amersfoort of, in tegengestelde richting, op Eemdijk waar ze met het pontje voor een euro naar Eemnes konden oversteken. Eemdijk baadde rond twee uur nog ontspannen in de lentezon, al lagen hier ook tientallen jongeren vlak bij elkaar in de grasstrook naast de Eem, de zo sterk geadviseerde 1,5 meternorm negerend. Gijs Hartog en Evert Hoolwerf, die de pont bestieren en vroeg in de middag al honderden dagjesmensen hadden vervoerd, hadden nog geen weet van de topdrukte bij de fietsbrug. Vergeleken daarbij oogde Eemdijk als een oase van rust met bootjes en een handjevol vrolijk spartelende jonge zwemmers.

Een paar uur later bereikte de topdrukte bij de fietsbrug haar kookpunt. Jongeren raakten massaal slaags, waarbij ook onder meer fietsen en flessen in de rondte vlogen. Kort na de vechtpartij verordonneerde de politie dat iedereen van deze plek moest vertrekken. Wie toch van plan was om dit stukje langs de Eem te bezoeken, riskeerde een bekeuring. ,,Mensen stonden veel te dicht op elkaar’’, aldus een woordvoerder van politie Midden-Nederland. ,,De politie heeft met luidsprekers iedereen gesommeerd te vertrekken. Daar is gehoor aan gegeven.’’

Om acht uur ‘s avonds , schrikt Gijs Hartog van de pont in Eemdijk als hij verneemt dat er even verderop een massale vechtpartij is ontstaan. ,,Erg, ja. En dat terwijl het bij ons misschien wel druk was, maar het was een gezellige drukte.’’

De gebeurtenissen langs de Eem stonden in schril contrast tot de kalmte in de meeste omringende gemeenten, al werd het ‘s middags wel druk in recreatiegebied ‘t Kleine Zeetje in Bunschoten. ,,Er is niet één overtreding begaan. Mensen hielden zich keurig aan de afstand van 1,5 meter’’, zegt Machteld van Diermen van de afdeling handhaving.

Contrast

Ook Den Treek was druk bevolkt met wandelaars en een stroom fietsers, onder wie Hans Noordermeer die de zoevende dagjesmens gadesloeg. ,,Veel bejaardenelektro’s’’, constateerde hij. ,,En ook druk. Wat me opvalt: ze hebben wel geld voor een iPhone, maar niet voor een bel.’’

De burgemeester van Soest, Rob Metz, is geschrokken van de enorme drukte en de vechtpartij die op Hemelvaartsdag ontstond rond de fietsbrug langs de Eem bij Soest. Volgens hem is het niet eerder zo druk geweest op die plek. De politie gaat vaker surveilleren.

,,De boodschap ‘blijf nadenken en wees voorzichtig’ moet nog steeds herhaald worden’’, vindt de burgemeester. Hij wil nog met de politie en de veiligheidsregio overleggen of er voor de komende pinksterdagen een verbod moet komen om te zonnen langs de Eem. ,,Op basis daarvan neem ik een besluit. Het zal ook afhangen van de weersverwachting voor die dagen.’’

Geen aanhoudingen

De politie en handhavers traden tijdens Hemelvaartsdag op toen er een vechtpartij ontstond tussen groepen jongeren waarbij met flessen en fietsen werd gesmeten. De politie heeft de groepen tot kalmte gemaand en weggestuurd. Op een enkeling na is er goed gehoor aan gegeven, meldt de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar agenten gaan wel vaker op die plek surveilleren, geeft een politiewoordvoerder aan. Het incident zal niet nader worden onderzocht. Er heeft niemand aangifte gedaan.

De fietsbrug verbindt Soest met het buitengebied van Hoogland.

Ralph Langendam en Hans van Wegen

(Fractie Burger Partij Amersfoort)

Bronnen: