AD Amersfoortse CourantFinancieel GezondIn de mediaWestelijke Ontsluiting

In de media – Westelijke rondweg voor dát bedrag? Onmogelijk, zeggen aannemers

Westelijke rondweg Amersfoort
Westelijke rondweg Amersfoort © AD

Bron: AD Amersfoort

Aannemers die interesse hebben om de westelijke rondweg in Amersfoort aan te leggen zeggen dat dit niet kan voor het ‘plafondbedrag’ dat daarvoor door het Amersfoortse stadsbestuur is vastgesteld. Om te voorkomen dat aannemers in het lopende aanbestedingsproces afhaken, wil het college ‘eisen versoepelen’ en ‘optimalisaties’ uitvoeren.

De hoogte van het plafondbedrag is geheim. Maar, stelt het college in een woensdagmiddag verschenen bericht, de totale kosten voor de rondweg blijven nog steeds vaststaan op 68,3 miljoen euro. Dat is het bedrag waarvoor de gemeenteraad heeft ingestemd met de weg.

Wat is de westelijke rondweg?

Het tracé van de westelijke rondweg.

Waarom wordt de westelijke rondweg aangelegd?

De spoorwegovergang is een bottlebeck

Waarom is de rondweg omstreden?

De bomenkap stuit veel mensen tegen de borst

Het oorspronkelijke plan is een aantal jaar geleden al fors uitgekleed om binnen het vastgestelde budget te blijven. Nu moet er verder geschraapt worden aan de uitvoering. Zo lag er een plan om fietstunnels van (duurder) circulair beton aan te leggen. Die eis is inmiddels geschrapt. 

Omweg

Verder is het vernieuwen van de riolering en asfaltering in de Aletta Jacobslaan uit het plan gehaald. Dat werk moet echter wel uitgevoerd worden. De financiële omweg is dat het geld daarvoor nu gehaald wordt uit een spaarpotje voor de riolering in de hele stad.

Ook de sloop van de voormalige portierswoning bij het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem is uit het plan gehaald. De kans dat de Daam Fockemalaan nog wordt heringericht is vrijwel verkeken. Boekhoudkundig verschuift het geld dat daarvoor was gereserveerd naar de algemene pot. Of er aan het eind nog geld is om de Daam Fockemalaan aan te passen, moet dan maar bekeken worden. 

Daarnaast is volgens het college een geluidsscherm bij de Bernhardkazerne niet nodig omdat de hoofdpoort wordt verplaatst. De onderhandelingen met Defensie lopen daarover nog. 

Aanbesteding

ProRail is de officiële opdrachtgever voor de aanbesteding van het project. Al in een eerder stadium moest de aanbesteding over vanwege een foute procedure. Dat leidde al tot een vertraging van enkele maanden. 

Het proces verloopt nu weer met horten en stoten. Er zijn eerste gesprekken geweest, maar de kans wordt reëel geacht dat gegadigden definitief afhaken. ‘Het is aan ons om gegadigden te helpen door te gaan in deze aanbestedingsfase, zodat zij uiteindelijk tot een inschrijving komen en zij zich niet voortijdig terugtrekken’, is de klemmende boodschap van het college. 

Volgens het collegebericht zal bij het afhaken van gegadigden zwaarder ingegrepen moeten worden in het proces. Dan zullen delen van het hele traject niet uitgevoerd niet of later uitgevoerd moeten worden. 

Bij het aanbesteden van de rondweg is gekozen voor een vorm waarin de aannemers zelf nog veel invloed kunnen hebben op de uitvoering. Volgens het college heeft deze vorm het voordeel dat aannemers niet met een ‘dichtgetimmerd ontwerp’  te maken krijgen. ‘Hierdoor worden ze tot creativiteit en innovatiekracht uitgedaagd’, stelt het college.

Dat heeft tot op heden dus nog niet geleid tot een begroting waarbinnen die gegadigden aan de slag willen. Het college vermoedt dat dit komt door het ‘nadeel’ van de aanbesteding dat ‘gegadigden maar weinig tijd krijgen om het contract te doorgronden en geen uitgewerkt ontwerp krijgen’ . Ze moeten hun kosten inschatten op vergelijkbare plannen waarin alleen wordt gewerkt met ‘hoofdafmetingen’. 

Kosten

De aannemers moeten om het plan goed door te rekenen nu al investeringen doen in mensen en tijd. Dat neemt volgens het college toe naarmate het proces vordert. ‘Dat maakt dat men vooraf met enige mate van zekerheid wil weten of dat zal leiden tot succes’. Het college verwacht dat de voorstellen die nu gedaan zijn voldoende zijn om de aannemers wel over de streep te trekken.