AD Amersfoortse CourantDe Stad AmersfoortKwaliteit van bestuurMening van de BPAOpmerkelijkPersberichtSinterklaasfeest

Persbericht – D66 en Zwarte Piet

Met grote verbazing heeft de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) kennisgenomen van de artikelen in zowel De Stad Amersfoort als het AD Amersfoortse Courant waarin de Democraten van D66 menen dat Zwarte Piet in Amersfoort zou moeten worden verboden:

Begin citaat uit AD Amersfoort

,,We hebben de afschaffing van Zwarte Piet lang over willen laten aan de Amersfoortse samenleving”, zegt fractievoorzitter Tyas Bijlholt, ,,maar we moeten nu constateren: dat duurt gewoon te lang. En al die tijd zijn er inwoners van Amersfoort die zich in de kou gezet voelen. Ik vind dat we daar als gemeenteraad niet langer voor kunnen wegkijken en Zwarte Piet daarom moeten verbieden. En, als dat juridisch allemaal kan, nog dit jaar.”

,,Nu telt de pijn van inwoners wat ons betreft toch zwaarder dan de keuzevrijheid van een organisatiecomité”, vindt Bijlholt. ,,Als de demonstraties na de dood van George Floyd (die vorige maand in Minneapolis om het leven kwam bij een gewelddadige arrestatie door vier agenten, red.) iets laten zien, dan is het wel hoe diep racisme inhakt.” Om diezelfde reden pleit D66 nu ook voor strengere regels tegen discriminatie op de Amersfoortse woningmarkt en voor een diverser handhavingsteam van de gemeente.

Einde citaat uit AD Amersfoort

Wat de BPA betreft is de Zwarte Pieten-discussie een zuiver maatschappelijke discussie. Een discussie die onzes inziens niet gebaat is bij politisering. Zwarte Piet is, als onderdeel van een volksfeest, onderdeel van de Nederlandse cultuur. Het vergt onzes inziens grote oplettendheid wanneer een politieke partij in een vrij democratisch land zich wil gaan bemoeien met cultuur en daarmee de denkbeelden van mensen.

Laten we analyseren wat de Democraten van D66 hier feitelijk zeggen

In het citaat geeft D66 aan dat het de afschaffing door de Amersfoortse samenleving te lang vindt duren. Met andere woorden, zij erkent dat de keuze voor afschaffing eigenlijk bij de maatschappij behoort te liggen, anders had zij er al eerder iets van gevonden, maar omdat het naar eigen mening te lang duurt, meent zij zelf te moeten overgaan tot afschaffing.

Hierin schuilt een zeer zorgelijke arrogantie. Namelijk, D66 weet beter wat u moet vinden en denken dan uzelf.

D66 denkt in deze situatie te weten wat het beste voor u is. Bovendien, als u hier toch anders over denkt, dan gaat D66 uw vrijheid inperken door een verbod op Zwarte Piet in te stellen.

D66 ondermijnt met deze stellingname haar eigen politieke Democratische principes en geeft hiermee te kennen in feite een totalitaire in plaats van een democratische partij te zijn.

Immers, totalitarisme is een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt.

D66 geeft ook aan dat de vrijheid van de een ten koste mag gaan van de pijn van de ander.

Wij herinneren D66 er aan dat er geen recht bestaat op het je niet gekwetst mogen voelen. Het feit dat iemand aanstoot neemt aan de uiting van een ander, betekent nog niet dat er door de ander ook aanstoot gegeven is. Het is ondemocratisch om mensen in hun (juridische) vrijheid te beknotten, zeker wanneer de reden hiervoor slechts gestoeld is op een subjectief ervaren lijden.

Er is immers weinig fantasie nodig om te zien hoe diep-gelovigen aanstoot kunnen nemen aan de zondagsopenstelling van winkels of het hand in hand lopen van twee mannen.

Kiezen we er in een vrij land dan voor om vrijheid van winkeliers en homo’s te beperken om gelovigen niet voor het hoofd te stoten? Natuurlijk niet! Het is nota bene D66 zelf die pleit voor dit soort vrijheden. Waarom kiest zij in de Zwarte Pietendiscussie dan plots voor de tegenovergestelde houding? Hopelijk is het een gebrek aan creativiteit bij de BPA dat we ons alleen het politiek gewin op korte termijn als reden kunnen bedenken, maar staan altijd open voor andere ideeën.

Als een geloofsfanaticus die zich plots bewust is van zijn zonde probeert D66 met deze draai niet alleen haar eigen straatje schoon te vegen, maar veroordeelt zij ook een ieder waaraan zich deze spirituele ontdekking nog niet heeft geopenbaard. Maar daarvoor ziet zij een oplossing: verguizen. Op de brandstapel met al die foute denkers die nog altijd menen dat Zwarte Piet onschuldig is. Zwarte Piet zou het schoolvoorbeeld zijn van onze eigen blindheid voor dit diepgeworteld racisme dat ons nu van binnenuit verteert.

O, naïeve fractievoorzitter van D66, met maar liefst 24 hele jaren aan levenservaring, wat moet u toch nog een hoop leren over hoe de wereld werkt. Wij kunnen het u slechts telkenmale opnieuw uitleggen, maar wij kunnen het niet voor u begrijpen.

Mensen laten zich niet dwingen en uw, ongetwijfeld goed bedoelde, pogingen om de wereld naar uw hand te zetten zijn bij voorbaat gedoemd te mislukken. Als de wereld ergens aan ten onder gaat dan zijn het goede bedoelingen zoals deze. Wanneer we voor elkaar gaan nadenken dan gaat compassie over in empathie met begoocheling als eindresultaat.

We zien dagelijks op het nieuws hoe deze begoocheling escaleert tot politieke correctheid, geschiedvervalsing, beelden stormen en rellen, ook in Nederland. Wij constateren dat het soort bijdrages als de uwe aan de publieke discussie slechts als katalysator voor dit soort onredelijk geweld fungeert.

Wij doen dan ook een dringende oproep aan u om als democratische politieke partij afstand te nemen en houden van de maatschappelijke discussie en te stoppen met verder polariseren. Hopelijk bent u het democratische gedachtegoed van Hans van Mierlo nog niet helemaal uit het oog verloren.