Begroting en KadernotaCorona pandemieDuurzaamheidFinancieel GezondMening van de BPAPersberichtSociaalSociale ZakenVathorst / Over de LaakWestelijke Ontsluiting

Persbericht – Financiële Problemen voor Amersfoort

Inleiding

De gemeenteraad van Amersfoort behandelt momenteel de jaarrekening van 2019. Dit document is eigenlijk het huishoudboekje van de gemeente over het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in wat er onder streep over is gebleven van alle plannen. De BPA maakt zich hier grote zorgen over. Zowel voor nu als straks.

Van uitstel komt afstel

Er was veel geld opzij gezet om de gemeente op te knappen, maar hier is weinig van terecht gekomen. Veel projecten zijn daarom uitgesteld naar volgend jaar. Bijvoorbeeld het repareren van bruggen, damwanden, wegen, kademuren, en het opknappen van Rusthof. Volgend jaar waren er weer andere dingen gepland die hierdoor ook moeten worden uitgesteld. De BPA denkt dat die achterstand alleen maar groter wordt.

Door Corona verliezen steeds meer mensen hun baan. Hierdoor komt Nederland terecht in de ergste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. De gemeente Amersfoort krijgt het dan ook moeilijk om de plannen nog uit te voeren.

Externe inhuur

De gemeente huurt mensen in voor projecten, zoals bijvoorbeeld de Westelijke Ontsluiting. Het geld dat dit kost wordt voor alle projecten op een grote hoop geschoven. Hierdoor weten u en ik dus niet meer hoeveel geld er aan ieder project is besteed. De gemeente heeft gezegd dat bijvoorbeeld de Westelijke Ontsluiting hoogstens 67,8 miljoen euro gaat kosten. Hierin zitten dus niet de kosten voor bijvoorbeeld externe inhuur. De Westelijke Ontsluiting kost ons in het echt vele tientallen miljoenen euro’s meer dan dat de gemeente aangeeft, omdat er geld uit andere potjes wordt gebruikt.

Sociale huurwoningen

Er is afgesproken dat er jaarlijks 1000 nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd in Amersfoort. Ook vorig jaar is dit bij lange na niet gehaald. We komen er zo’n 400 tekort. Ondertussen groeit de wachtlijst voor een sociale huurwoning door naar meer dan 10 jaar. De BPA denkt dat er veel meer dan 1000 woningen per jaar nodig zijn om de wachtlijst op te lossen.

Zorg

In 2014 werd de gemeente Amersfoort onder curatele gesteld door de provincie Utrecht. Dit is alsof je bewind voering krijgt toegewezen bij schuldhulp. Het huishoudboekje van Amersfoort was al vier jaar niet op orde. Dit terwijl de provincie al jarenlang gewaarschuwd had.

De zorg is voor een groot deel op het bordje van gemeentes terecht gekomen. Hiervoor heeft Amersfoort een spaarpot met geld die het afgelopen jaar onverwacht veel kleiner is geworden. De BPA verwacht dat er de komende jaren nog veel meer eenmalige uitgaven uit de hoge hoed zullen komen. Omdat de spaarpot kleiner is kan de gemeente minder klappen opvangen. De BPA is ongerust over de groei van dit risico.

De afspraken over wat een redelijk risico is worden nu niet nagekomen. De komende jaren verwacht de gemeente dat dit probleem alleen maar groter wordt. Hierbij is nog niet eens de economische recessie en de kans op een tweede golf van het Coronavirus meegenomen. De BPA vreest dan ook dat de provincie Utrecht opnieuw zal moeten ingrijpen. Voor u betekent dit minder zorg voor meer geld en hogere belastingen.

CO2-neutraal

Amersfoort wilde in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat we op papier evenveel kooldioxide afvoeren als dat we maken. Nu blijkt dat we dit bij lange na niet gaan halen. Er wordt gekeken wat er nog te doen is voor 2050. De BPA heeft helaas gelijk gekregen dat het onmogelijk zou zijn, maar nu is er door de haast wel veel geld over de balk gegooid.

Er zijn plannen om een biomassacentrale in Amersfoort neer te zetten. Dit is een fabriek waarin hout wordt verbrand om elektriciteit te maken. Hierbij komen veel schadelijke stoffen vrij in de lucht. Er wordt gezegd dat het hout uit de buurt komt, maar overal ter wereld zien we dat dit in de praktijk niet gebeurt. Daarmee is een biomassacentrale dus dubbel slecht voor het milieu, ook al is het schoon op papier. De BPA wil dat we stoppen met deze waanzin en eens gaan denken aan de gezondheid van onze burgers.

Afval en Riool

Het riool in Amersfoort is al 60 jaar oud en aan vervanging toe. Het is erg duur om hiervoor alle straten open te graven. Er wordt onderzoek gedaan naar manieren om het riool te repareren zonder dat de straat hiervoor open moet. De BPA vreest voor een lapmiddel, waarmee het echte probleem alleen maar vooruitgeschoven wordt. Amersfoort had hier veel eerder geld voor opzij moeten leggen.

Amersfoort doet mee aan omgekeerd inzamelen om geld te besparen. Hierdoor moet u het afval scheiden in plaats van de Rova. Achteraf scheiden van afval kan nu veel goedkoper door nieuwe technieken. De BPA vindt dat Amersfoort hierin moet leren van gemeenten als Rotterdam. Hiermee besparen we niet alleen geld, maar wordt het ook weer een stuk makkelijker voor u.

Grondexploitatie

De gemeente en projectontwikkelaars hebben in het verleden voor weinig geld de grond van de boeren rondom Hooglanderveen gekocht. Daarna heeft de gemeente bepaald dat op die grond woningen en bedrijven mogen worden gebouwd. Hierdoor is de grond veel meer waard geworden. Met dat extra geld is Vathorst gebouwd. Door de crisis in 2013 kwam de bouw stil te liggen. Hierdoor is veel van dit geld in rook opgegaan.

Vathorst heeft de gemeente al veel geld gekost. De verwachting was dat Vathorst de gemeente uiteindelijk geen geld zou kosten, maar ook niets op zou leveren. De BPA verwacht dat de economische recessie door Corona weer voor een crisis zal zorgen. Huizen zullen minder waard worden, omdat mensen minder vertrouwen hebben. Hierdoor gaat Vathorst ons waarschijnlijk alsnog veel geld kosten.

Corona

Er is nog veel onzeker rondom Corona. Komt er een tweede golf in het najaar? Hoe diep wordt de economische recessie? Veel mensen maken zich zorgen. Hoe houd ik het hoofd boven water? Heb ik straks nog wel werk? Overleven mijn ouders of zwakke gezinsleden dit virus wel? Niemand heeft het antwoord. Dit maakt ons onzeker en angstig.

De BPA vindt dat de gemeente duidelijk moet uitleggen wat belangrijk is. Amersfoort moet er alles aan doen om u door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Vergeet niet, de gemeente is er voor u. We hebben het erg goed in Nederland met veel luxe, maar als het water ons aan de lippen staat dan is dit niet vol te houden. De BPA vindt dat de gemeente zich onvoldoende voorbereid voor het geval dat de komende tijd alles tegenzit. We zien in het nieuws hoe gruwelijk het mis kan gaan in het buitenland. Nu is niet de tijd om achterover te leunen, maar om ons voor te bereiden op het ergste.

Ralph Langendam
Hans van Wegen