Corona pandemieKwaliteit van bestuurMening van de BPAPersberichtVeiligheid

Persbericht – Krijgt de Horeca de schuld?

De Burger Partij Amersfoort (BPA) heeft met ontsteltenis kennisgenomen van de open brief van een Amersfoortse horecaondernemer aan onze Burgemeester Lucas Bolsius.

Het schetst een beeld waarin de juridische verantwoordelijkheid voor het naleven van de 1,5 meter regel onder horeca-bezoekers louter bij de uitbater wordt neergelegd. Echter, wij zijn van mening dat de 1,5 meter regel in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van alle Nederlanders en dat handhaving hiervan zich met lik op stuk beleid zou moeten richten op de overtreders van deze regel.

Moreel piept en kraakt het huidige beleid daarom aan alle kanten.

Het bevreemd de BPA dan ook dat ook de VVD wethouder Handhaving hier achter staat !

Wanneer een regel indruist tegen het moreel kompas dient de uitvoerende macht zich nader te bezinnen en niet enkel een bevel op te volgen. Onzes inziens is dit zo’n geval, waarin de systeemwerkelijkheid van de ambtenaar indruist tegen de werkelijkheid op straat en daarmee voor de horecaondernemer tot een onmogelijke spagaat leidt.

Daarom stellen wij voor dat de handhaving van de 1.5 meter regel zich in eerste plaats richt op de directe overtreders van deze regel.

Er lijkt nu een sfeer te zijn ontstaan waarin horecaondernemers met hun rug tegen de muur worden gezet en overgeleverd zijn aan de combinatie van de makken van hun clientèle en de willekeur van handhavers.

Volgens de BPA moet dit in Amersfoort zo snel mogelijk doorbroken worden, zodat horecaondernemers zich kunnen blijven richten op wat cruciaal is in deze tijd van zware economische recessie voor deze sector.

Te weten, het hoofd boven water houden.

de BPA fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen