Corona pandemieDigitaal VergaderenKwaliteit van bestuurPersbericht

Persbericht – Raadsleden willen digitaal stemmen in coronatijd

Een drietal Amersfoortse raadsleden hoopt dat een meerderheid van hun raadscollega’s hen weer de kans zal geven om in coronatijd hun stem digitaal uit te brengen in de komende raadsvergaderingen. De agendacommissie van de gemeenteraad (het presidium) heeft besloten om die vraag voor te leggen aan de voltallige gemeenteraad in een speciale ingelaste digitale raadsvergadering op dinsdag 22 september.

Een van die raadsleden is Ben Stoelinga , van de driekoppige fractie van Amersfoort2014,  die al eerder drie keer door de coronarisico’s niet kon deelnemen aan de fysieke bijeenkomsten van de gemeenteraad van Amersfoort. Wel kon hij, evenals de twee BPA-raadsleden van Wegen en Langendam, de afgelopen maanden digitaal deelnemen aan allerlei commissievergaderingen (de zgn. Rondes). De twee fracties hebben het presidium het afgelopen jaar meerdere malen verzocht om te kiezen voor digitaal vergaderen en stemmen in de raadsvergadering, zodat alle raadsleden hun stem konden uitbrengen. Dat is technisch mogelijk en is al een aantal keren gedaan in de maanden april en mei. Bovendien is de tijdelijke wet ‘ Digitale beraadslaging en besluitvorming’ verlengd tot ten minste 1 november 2020. ‘Niets houdt de gemeenteraad dan ook tegen om digitaal te vergaderen en te besluiten’, aldus Stoelinga.

Stoelinga licht graag  toe waarom hij niet fysiek aanwezig kan zijn bij de komende  gemeenteraadsvergaderingen : ‘Omdat ik door persoonlijke omstandigheden extra moet opletten in deze coronatijd, ga ik niet urenlang met 40 tot 50 personen in een slecht geventileerde ruimte vergaderen. Ik weet dat digitaal vergaderen beperkingen heeft, maar het democratisch recht om mijn stemrecht uit te voeren, stijgt volgens mij  ver uit boven deze beperkingen. Het zou van respect getuigen als de rest van de gemeenteraad op 22 september besluit om mij de mogelijkheid te geven om mijn stem digitaal uit te brengen!’.

De gezinnen van de BPA-heren van Wegen en Langendam vallen ook in de risicogroep voor COVID-19 en de twee raadsleden konden daarom de afgelopen maanden ook niet deelnemen aan fysieke raadsvergaderingen. Langendam: ‘ Wij zijn door de fysieke raadsvergaderingen buiten het politieke spel gezet, doordat we onze stemmen niet konden uitbrengen. Dit kan zo niet verder. Wij willen weer meebeslissen; daarom zijn we gekozen in de gemeenteraad!’ Stoelinga rekent  op solidariteit van zijn collega’s: ‘Het zou mij zeer verbazen als fracties na deze  oproep hun collega-raadsleden geen kans zouden willen geven hun stem uit te brengen. Uiteindelijk telt elke stem in de gemeenteraad even zwaar!