AD Amersfoortse CourantCorona pandemieDe Stad AmersfoortDigitaal VergaderenIn de mediaKwaliteit van bestuur

In de media – Extra besluit in raadsvergadering op 22 september

Bron: De Stad Amersfoort

AMERSFOORT De gemeenteraad van Amersfoort komt op dinsdagavond 22 september digitaal bijeen voor een extra besluit. De raadsleden zullen een besluit nemen over een verzoek van de fracties Amersfoort2014 en BPA om voortaan de raadsvergaderingen Het Besluit digitaal te houden.

Vervolgens staat er een verzoek tot een interpellatie van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp op de agenda. Deze gaat over de Westelijke Ontsluiting. Het presidium kreeg op 1 september 2020 het verzoek over een digitale raadsvergadering van de fracties Amersfoort2014 en BPA binnen. De fracties willen dat alle raadsleden aan Het Besluit kunnen deelnemen. 

Sinds 30 juni 2020 wordt de raadsvergadering Het Besluit fysiek in De Prodentfabriek gehouden. Drie raadsleden van de genoemde fracties kunnen of willen daar niet bij zijn. Micheline Paffen, voorzitter van het presidium: ,,De vraag van de fracties is een principiële kwestie en raakt de kern van het functioneren van de raad. Daarnaast gaan de beperkingen als gevolg van COVID-19 langer duren dan eerder gedacht. Er moet voor een langere termijn een besluit worden genomen over de vergaderwijze van de raad. Daarom vindt het presidium dat de gemeenteraad zelf een besluit over het verzoek moet nemen. We dienen hierover drie moties in waarover de raad een besluit kan nemen.”
Deze moties staan op de website amersfoort.raadsinformatie.nl (de paperclip bij het agendapunt van 22 september).

INTERPELLATIE De fracties van Amersfoort2014 en Lijst Molenkamp hebben verzocht om een interpellatie. Meteen interpellatie kunnen raadsleden inlichtingen aan het college vragen. De raadsleden willen weten hoe het zit met de toegangspoorten van de kazerne van Defensie en de veiligheid van de(fiets)aansluitingen op de Westelijke Rondweg. Tijdens deze raadsvergadering besluit de gemeenteraad of de interpellatie wordt toegestaan, en als de meerderheid de interpellatie toestaat, wanneer deze plaatsvindt.

Het extra Besluit start om 22.30 uur en wordt live uitgezonden.