Corona pandemieFinancieel GezondIn de mediaKwaliteit van bestuurVeiligheid

In de media – Burgemeester Bolsius: ‘Amersfoort voorbereid op tweede coronagolf’

AMERSFOORT Het ziet ernaar uit dat Amersfoort klaar is om in te grijpen als de coronacrisis nog heftiger wordt. Dit vertelde burgemeester Lucas Bolsius bij een extra ingelaste informatieronde met de gemeenteraad.

Het Meander Medisch Centrum heeft plannen klaarliggen om ‘op te schalen’, mocht dat noodzakelijk zijn. Vooralsnog is de situatie er beter dan in het voorjaar, toen operatiekamers tot coronaruimtes moesten worden omgebouwd. Bovendien is sindsdien de ‘ligtijd’ van coronapatiënten – op de ic en elders – korter geworden door meer kennis van de ziekte en de behandeling.

Voor de verzorgingshuizen ligt al een draaiboek klaar om hotels in te zetten, mocht de nood hoog worden. Voorlopig hoeft dit draaiboek nog niet uit de kast te worden gehaald.

Vooralsnog is de situatie er beter dan in het voorjaar, toen operatiekamers tot coronaruimtes moesten worden omgebouwd

De situatie is niettemin ernstig, zei Bolsius. ,,Landelijk gezien doen de meeste besmettingen zich voor bij personen van onder de dertig. Gevaarlijk bij uitstek zijn jonge mensen die het virus meedragen maar zich niet ziek voelen. Zij komen thuis, waar hun ouders zijn. Die nemen het virus weer mee naar hun werk.’’ Hij riep uiteraard op tot grote voorzichtigheid. ,,Uit een recent, landelijk onderzoek weten we dat helaas vijftien procent van de bevolking niet bereid is de regels op te volgen.’’

OVERTREDINGEN Een raadslid wilde weten of de burgemeester, die Veiligheid in zijn portefeuille heeft, al rekening houdt met taferelen die zich geregeld in Den Haag afspelen: demonstraties waarbij politici en handhavers worden lastiggevallen. Het AD berichtte op 15 oktober dat de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zich zorgen maakt over ‘een radicale onderstroom met extremistische gedragingen’.

Dit lijkt nog ver weg in de Keistad. Het Forum voor Democratie, waarvan de leider flirt met Willem Engel, is in de Amersfoortse raad niet vertegenwoordigd. Een Amersfoortse demonstratie van coronacritici, op 25 juli door de Langestraat, verliep zonder incidenten.

Maar de politie heeft al de nodige instructies ontvangen ten aanzien van overtredingen. ,,Bij verkeerd gedrag gingen we tot voor kort eerst aanspreken en dan een waarschuwing geven. Als er dan nóg niet werd geluisterd, volgde de boete. Nu gaat dat met een tweetrapsraket: aanspreken en waarschuwen gebeurt in één keer. De boete is dan de volgende stap.’’ Bij evidente overtredingen – ‘zoals dat massale feest, laatst in Den Haag’ – komt de boete al meteen.

Er kwamen ook vragen over tekorten aan testcapaciteit. Bolsius: ,,Daar wordt met man en macht aan gewerkt. Op 13 oktober werd de duizendste coronamedewerker in dienst genomen bij de Veiligheidsregio Utrecht, waar Amersfoort onder valt. Die medewerkers moeten worden geworven en geschoold. Dat heeft de GGD toch maar mooi voor elkaar gekregen in een paar maanden.’’

De gemeente steunt instellingen die huur betalen aan de gemeente; direct of via gebouwenbeheerder SRO

UITSTEL VAN BETALING Wethouder Willem-Jan Stegeman (Financiën en Vastgoed) trad aan om een regeling toe te lichten. De gemeente steunt instellingen die huur betalen aan de gemeente; direct of via gebouwenbeheerder SRO. Het gaat onder meer om theater De Lieve Vrouw, de Observant en ICOON. De gebouwen hebben veelal allereerst een culturele of sportieve bestemming. Voor de cultuur en de sport zijn al landelijke fondsen. Maar voor andere gebruikers niet; Stegeman noemde met name de horeca.

Zij krijgen vrijstelling voor de huur of uitstel van betaling. Dat kost wat; tot en met september kostte het kwijtschelden van huur 850.000 euro en werd er voor 4,2 miljoen aan huur uitgesteld. Zorgt dat niet voor scheve ogen bij andere horecaondernemingen? Nee, denkt Stegeman. De gemeente handelt als de vele commerciële verhuurders die ook hun huurders tegemoet komen. Anders dreigen faillissementen en leegstand, waar ook niemand iets mee opschiet. Er zou geen sprake zijn van ongebreidelde ‘staatssteun’ aan commerciële ondernemers. De BPA wilde weten hoe lang dit traject gaat duren. Tot er een vaccin is? Over een half jaar of nog veel later? Dat werd niet duidelijk.

Op een vergelijkbare manier werden ook afgelaste evenementen gesteund. Geld dat al was geïnvesteerd in apparatuur werd niet teruggevraagd. ,,Zo voorkomen we ook dat festivals omvallen. We hopen dat die na de coronacrisis weer worden hervat.’’