Corona pandemieGevaarlijke VerkeersituatiesKwaliteit van bestuurOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Gevaarlijk Olifantenpad langs Glasvezelhuis in Hooglanderveen

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Op welke wijze is de beslissing tot aanleg van het hek tot stand gekomen?
 3. Zijn bij deze beslissing alle omwonenden betrokken geweest om advies te geven en mee te denken?
  1. Zo ja, wat was de uitkomst van deze participatie?
  2. Zo nee, waarom heeft het college hier niet gekozen voor participatie?
 4. Is het college van mening dat uit de vernieling blijkt dat de participatie hier beter had gemoeten?
  1. Zo nee, waarom niet?
 5. Hoe hoog is het totale schadebedrag door toedoen van deze vernieling?
 6. Is het college voornemens om herstelwerkzaamheden te laten uitvoeren?
  1. Zo ja, hoe hoog zijn de begrote kosten hiervoor?
  2. Zo ja, hoe gaat het College in dat geval toekomstige vernieling voorkomen?
 7. Is het college het met de BPA eens dat door het afsluiten van het olifantenpad de toegankelijkheid van de defibrillator is verminderd voor bewoners aan de Martin Boonlaan en Jan Koklaan?
  1. Zo ja, waarom heeft zij er dan toch voor gekozen het pad te sluiten?
  2. Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college zich bewust van zowel de overlast die omwonenden ervaren van sluipende tweewielers als het voordeel dat bewoners van de Jan Koklaan en Martin Boonlaan ervaren van verbeterde toegankelijkheid tot defibrillator, glasbak en PMD-container aan de Brenninkmeijerlaan?
  1. Zo ja, hoe is dit gewogen in de beslissing om tot sluiting van het olifantenpad over te gaan?
 9. Heeft het college overwogen om een slingerhek te plaatsen om bijvoorbeeld sluipende tweewielers te weren, maar voetgangers doorgang te verlenen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 10. Hoe gaat het college ten tijde van deze coronapandemie om met het feit dat men elkaar niet op veilige afstand kan passeren op dit olifantenpad?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Op zaterdag 17 oktober is er een gazen hekje geplaatst achter het glasvezelhuis aan de Brenninkmeijerlaan in Hooglanderveen om een olifantenpad af te sluiten.

Al in de nacht van 17 op 18 oktober is dit hek opengeknipt want op 18 oktober maakten wij de volgende foto.

De BPA maakt zich zorgen om deze opzettelijke vernieling van de openbare ruimte en vraagt dan ook aandacht van het college voor de volgende punten.

 • Het olifantenpad wordt gebruikt door wandelaars en tweewielers.
 • Dit gebruik is sterk toegenomen sinds de werkzaamheden aan de nabijgelegen Willem Tomassentunnel / Veentunnel zijn gestart.
 • Aan de zijkant van het glasvezelhuis is een defibrillator bevestigd.
 • De huizen rondom het olifantenpad ondervinden zowel overlast als het voordeel van een makkelijke doorlang over het pad.
 • Er is voor zover wij weten geen overleg met buurtbewoners geweest over het blokkeren van het olifantenpad.
 • Er is geen sprake van goede verlichting op dit punt waardoor tweewielers ’s avonds en ’s nachts tegen het hek (kunnen) botsen.
 • Het olifantenpad is niet breed genoeg om elkaar op anderhalve meter afstand te kunnen passeren.

In onze ogen heeft het College hiermee voor een afgeraffelde oplossing gekozen die ook nog op veel weerstand stuit en zelfs vernieling uitlokt. De BPA had liever gezien dat er voor een gedegen oplossing in overleg met de buurt was gekozen. In combinatie met eventueel herhaalde herstelwerkzaamheden zal dit naar onze verwachting duurder worden dan totaaloplossing.

Hierbij een schets van de situatie ter plaatse.