AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaDe Stad AmersfoortFinancieel GezondVragen

Vragen – Verheldering van de Prioriteiten – Geen OZB-Verhoging in Amersfoort

  1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
  2. Hoe rijmt het College de in de toelichting genoemde bezuinigen (beperkingen van uitgaven) en toename van inkomsten (OZB-verhoging) met de uitspraak van de D66 wethouder financieen dat we nog voldoende ‘vet op de botten’ te hebben om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen?
  3. Waarom kiest het College ervoor om de OZB relatief veel (t.o.v. landelijk) te verhogen, zonder te snijden in de grote uitgaven uit het huidige coalitieakkoord?
  4. Is het College van mening dat ambities uit het coalitieakkoord belangrijker zijn dan dat de Amersfoortse burgers hun woonlasten kunnen blijven dragen; juist in deze crisistijd?
    • Zo nee, hoe verklaart het College dan de voorgenoemde beleidskeuzes?
  5. Is het College naar aanleiding van de toelichting en deze vragen voornemens de OZB-verhoging te beperken of zelfs achterwege te laten?
    • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

In de Amersfoortse Courant  viel te lezen dat de gemeente Amersfoort geen geld meer heeft voor groene projecten: https://www.ad.nl/amersfoort/alle-seinen-op-rood-voor-amersfoortse-groene-plannen-het-geld-is-op~a435bcf1/

Daarnaast viel in De Stad Amersfoort te lezen dat de OZB dit jaar flink zal stijgen. We staan hierin zelfs landelijk op de vierde plaats: https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/wonen/658933/een-flinke-woonlastenstijging-hangt-amersfoorters-boven-het-hoofd

Dit alles terwijl D66 wethouder Stegeman van Financiën de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling heeft voorgehouden nog voldoende ‘vet op de botten’ te hebben.

De opmerking van de SP dat Amersfoort zou potverteren werd hierbij zelfs terzijde geschoven.

Ondertussen zien wij ons nog steeds geconfronteerd met de golvende marathon van een economisch slopend landelijk Coronabeleid waarvan, eveneens door wethouder Stegeman, werd aangegeven dat Amersfoort zou kunnen terugvallen op het rijk en er mogelijk slechts beperkte incidentele kosten voor de gemeente zouden kunnen volgen, maar dat de reserves hiervoor voldoende zouden zijn.

Ingehaald door de werkelijkheid zag de gemeenteraad zich al bij de begroting geconfronteerd met een weerstandratio van onder de 1,0 waartoe een amendement door de coalitie is aangenomen door in het eigen vlees te snijden.

Het is deze combinatie van feiten die bij veel Amersfoortse burgers, maar ook bij de BPA, voor veel verwarring zorgt. Met deze schriftelijke vragen proberen we hier duidelijkheid over te krijgen.

De BPA is groot tegenstander van het verhogen van de OZB, juist omdat veel gezinnen door de Coronacrisis het water nu al aan de lippen staat en velen door deze verhoging over het randje van de afgrond geduwd zullen worden.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen